Turów zwycięzcą

Budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów zajęła I miejsce w konkursie Buduj Bezpiecznie. Kontrakt ten został tym samym uznany za najbezpieczniejszą budowę w Polsce. Konkurs organizuje cyklicznie Państwowa Inspekcja Pracy, a jego partnerem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Budimex, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Tecnicas Reunidas. 

Celem konkursu „Buduj Bezpiecznie” jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych,  a w szczególności upowszechnienie wartościowych, zasługujących na wyróżnienie dokonań pracodawców. Tym razem zaszczytne pierwsze miejsce w konkursie zajął Budimex.

- Bezpieczeństwo pracowników Budimeksu oraz podwykonawców pracujących na naszych kontraktach to dla nas priorytet. Aktywne działania, które realizujemy w tym zakresie przyczyniły się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat do znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz spadku niemal o połowę w stosunku do roku 2011 liczby wypadków na naszych budowach. W ramach obecnej strategii CSR koncentrujemy się na tym, aby w najbliższych latach wyeliminować całkowicie wypadki śmiertelne oraz obniżyć ilość wypadków ciężkich i lekkich - mówi Artur Popko, prezes Budimex SA.

Na etapie krajowym konkursu ocenianych było 13 budów - finalistów szczebla wojewódzkiego. Spośród nich, trzy uzyskały rekomendację Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie do przyznania nagród w konkursie. Kryteriami ocen w konkursie było nie tylko zagospodarowanie placu budowy, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom wypadkowym, czy ocena stanu wypadkowości lecz także koordynacja i skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP przez wszystkie działające podmioty.

- Komisja konkursowa doceniła zaangażowanie całego zespołu zarządzającego bezpieczeństwem pracy podczas realizacji tak strategicznej inwestycji w Polsce, jaką jest budowa nowego bloku energetycznego elektrowni Turów w Bogatyni. Na ocenianej budowie doceniono dobrą koordynację prac odbywających się na wielu poziomach oraz w wielu budynkach i prawidłowe stosowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnego uznania wymaga fakt, że na inwestycji o takim zasięgu, z bardzo dużą liczbą pracujących, nie doszło do śmiertelnego i ciężkiego wypadku przy pracy. Znakomita koordynacja pracy wielu podwykonawców i przezwyciężenie trudności w barierach językowych podczas określania i komunikacji przepisów i zasad bezpiecznej pracy (łącznie w ciągu siedmiu lat przy inwestycji pracowało 23 500 osób z 37 krajów) przesądziło o wyborze Kapituły i przyznaniu najwyższego lauru w Konkursie - mówi Jakub Chojnicki, dyr. Departamentu Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Członek Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Skomentuj artykuł: