Karta Dużej Rodziny - JAK JĄ UZYSKAĆ

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi – na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

Kto może uzyskać

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Co musisz przygotować

- wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pobierz, wypełnij, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji. Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

dodatkowo:

- ojciec i matka

 1. oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
 2. dowód osobisty lub paszport – jeśli nie mają numeru PESEL,

- macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – jeśli nie mają numeru PESEL

 1. dowód osobisty lub paszport,
 2. akt małżeństwa,

- dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
- dzieci powyżej 18 lat

 1. dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 2. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,

- dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat – dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
- dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
- osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
- cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

 1. dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
 2. zezwolenie na pobyt w kraju.

Jeśli składasz wniosek wyłącznie o Kartę mobilną, a urząd przyznał ci już plastikową Kartę – nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy, że podasz numer telefonu i adres e-mail członka rodziny (jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie ma telefonu ani adresu e-mail – podaj numer telefonu i adres e-mail rodzica lub innego członka rodziny). We wniosku możesz wskazać, czy rodzice będą mogli wyświetlać w aplikacji mKDR tylko swoje Karty, czy również Karty pozostałych członków rodziny.

Co musisz zrobić

 1. Skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta i zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny (może to być na przykład ośrodek pomocy społecznej). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
 2. Wypełnij wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 3. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji.
 4. Odbierz Kartę Dużej Rodziny.

Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz aplikację mKDR w Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu IOS).

Gdzie składasz dokumenty

Masz 2 możliwości:

 1. W urzędzie – w odpowiedniej instytucji w twojej gminie. Zapytaj w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, właściwym dla twojego miejsca zamieszkania, która instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Jeśli ktoś z rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie. Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).
 2. Wniosek możesz złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak uzyskać kartę przez Emp@tię.

Sprawdź, czy twoja gmina oferuje też lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki.

Jak uzyskasz kartę

 1. Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii – portalu Ministertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.
 3. Wypełnij wniosek – kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
 4. Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach – dostaniesz je esemesem. 

Jeśli składasz wniosek również o Karty mobilne, członkowie rodziny na podane we wniosku adresy e-mail otrzymają:

 • numery Kart, które jednocześnie są loginami do aplikacji mobilnej mKDR,
 • linki do sklepów Google Play i App Store, by pobrać aplikację.

Jednorazowe hasła do aplikacji członkowie rodziny otrzymają esemesami na podane we wniosku numery telefonów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Duplikat Karty kosztuje 9,40 zł.

Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną (a masz już Kartę plastikową):

 • zapłacisz 9,21 zł – jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony PO 1 stycznia 2018 roku,
 • NIC nie płacisz – jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony PRZED 1 stycznia 2018 roku.

Jak korzystasz z karty

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie

Pobierz aplikację mKDR

W aplikacji mKDR:

 • wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),
 • łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek – po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,
 • dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś,
 • stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny,
 • dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.

Jak długo ważny jest dokument

W przypadku:

 • rodziców – na całe ich życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Co zyskasz

Możesz dostać między innymi:

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 

Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność – sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Źródło

Skomentuj artykuł: