Sprawdzasz, czy na produkcie jest znak CE? Warto, bo pełni bardzo ważną rolę

Znak CE można zobaczyć na wielu towarach leżących na sklepowych półkach, ale często mylnie traktowany jest jako certyfikat bezpieczeństwa. W rzeczywistości oznacza, iż np. zabawka została wyprodukowana zgodnie z unijnymi normami. Jest więc bardzo ważny, a za jego bezprawne użycie grozi nawet grzywna.

Na specyfikę i znaczenie znaku CE uwagę zwrócił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach kampanii edukacyjnej „Tajemnice znaku CE” - wręcz zaapelował: „Kupujesz zabawki, oświetlenie, kosiarkę? Sprawdź, czy mają znak CE, to deklaracja producenta, że produkt spełnia unijne wymagania”. 

Pamiętać jednak należy, że nie jest handlowym świadectwem jakości, ani nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej.

Równocześnie zaznaczając, że jeśli znak różni się od dopuszczalnego wzoru, to taki przypadek warto zgłosić do Inspekcji Handlowej. To by oznaczało na rynku pojawiają się podróbki lub towary, których producenci nie mogą używać CE (ten skrót oznacza „Conformité Européenne”; zgodność europejska). 

Dlatego UOKiK wskazał jak rozpoznać prawidłowe oznakowanie.
 

UOKiK potwierdził, że znak CE jest prawnie chroniony i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nie można nim oznaczać dowolnego produktu, który powstał na terenie Unii Europejskiej, a tym bardziej poza wspólnotą. 

Mało tego, zgodnie z prawem manipulacje, czy nadużywanie znaku CE, to wykroczenie. Kara grzywny grozi chociażby za: 
- umieszczenie na produkcie niespełniającym wymagań
- użycie niezgodnego z przyjętym wzorem
- bezzasadne umieszczenie na produkcie, na którym nie powinien się znaleźć.

W grupie towarów, które nie podlegają takiemu oznakowaniu, są chociażby meble i obuwie. UOKiK zwraca uwagę iż w przypadku towaru, na których CE musi się znaleźć – szczególnie uważnym warto być w przypadku dziecięcych zabawek, które trafiają do rąk najmłodszych, także obowiązują pewne zasady: „Powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały. Znajdziesz go bezpośrednio na produkcie, opakowaniu lub etykiecie”.

„CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania unijne. Możesz domniemywać, że towar jest bezpieczny” – podkreślił UOKiK. 

Jak już wspomnieliśmy, prawidłowe stosowanie znaku CE kontroluje Inspekcja Handlowa.

Sporo danych na temat znaku CE można znaleźć również na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.

„Wiele wyrobów, zanim trafi do sprzedaży w UE, musi posiadać oznakowanie CE. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oznakowanie jest wymagane w przypadku produktów wytwarzanych w dowolnym miejscu na świecie i wprowadzanych do obrotu w UE”- czytamy na stronie europa.eu.

Podkreślono także: „Oznakowanie CE jest obowiązkowe tylko w przypadku produktów objętych unijnymi specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczania oznakowania CE”.  

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji - kliknij TUTAJ

Źródło

Skomentuj artykuł: