UWAGA! Zgłoszenia do "Małego ZUS-u" do 8 stycznia

Od nowego roku do 8 stycznia przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę ponownie będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Mały ZUS" to niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak wskazuje Zakład, przy "Małym ZUS-ie" niższe przychody oznaczają odpowiednio niższe składki na ubezpieczenia społeczne (ulga nie dotyczy składki zdrowotnej). To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Jeśli ktoś chce skorzystać z "Małego ZUS-u", powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592 - do 8 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2019 r. z "Małego ZUS-u", a chcą skorzystać z tej ulgi.

Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r. i chcą nadal z niej nadal korzystać, powinny złożyć jedynie formularz ZUS DRA cz.II lub ZUS RCA cz.II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 15.02). Z danych ZUS wynika, że do "Małego ZUS-u" przystąpiło w 2019 r. ponad 133 tys. przedsiębiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że korzystanie z ulg ma swoje konsekwencje.

"Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne (+Małego ZUS-u+ lub innych ulg) powinien wiedzieć, że ma to wpływ na wysokość świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego"

– przypomina wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek, cytowany w komunikacie ZUS.

Zakład przypomina, że przedsiębiorcy, których przychody z poprzedniego roku nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, spełniają pierwszy warunek do skorzystania z "Małego ZUS-u". Na przykład w 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały 2019 r. i w tym czasie osiągnął przychody niższe niż 67 500 zł, może więc skorzystać w 2020 r. z "Małego ZUS-u".

Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni.

"Należy tutaj pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To znaczy, że po wykorzystaniu tego okresu można wrócić do +Małego ZUS-u+ dopiero po przerwie, w której opłaca się składki na standardowych zasadach" – wskazuje Jaroszek.

Aby skorzystać w danym roku z "Małego ZUS-u", trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

Do "Małego ZUS-u" nie mają prawa nowi przedsiębiorcy, bo jeden z warunków to prowadzenie działalności w poprzednim roku przynajmniej przez 60 dni. Oni na starcie mogą jednak skorzystać z innych możliwości: półrocznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz dwuletniego okresu składek preferencyjnych. Gdy wygaśnie im prawo do tych ulg, będą mogli przejść na "Mały ZUS".

Informacje o warunkach korzystania z "Małego ZUS-u" i zasady wyliczania nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.

Źródło

Skomentuj artykuł: