Ważna informacja dla kół gospodyń wiejskich. To "ostatni dzwonek"

Do końca br. koła gospodyń wiejskich mają czas na wykorzystanie otrzymanej w 2019 roku pomocy finansowej - przypomniała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak dodano, wsparcie należy rozliczyć do 31 stycznia 2020 roku.

Agencja podkreśliła, że jeżeli koła gospodyń wiejskich nie wykorzystały otrzymanej pomocy, wykorzystały ją niezgodnie z przeznaczeniem, pobrały ją nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zgodnie z prawem będą musiały ją zwrócić w całości bądź w części.

Nabór wniosków o pomoc rozpoczął się 7 maja br. i zakończył się 31 października. Pula środków przewidzianych na pomoc kołom gospodyń wiejskich wynosiła maksymalnie 40 mln zł. Wysokość dotacji dla koła uzależniona została od liczby jego członków i wyniosła: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczyło od 31 do 75 członków i 5 tys. zł - w przypadku, gdy koło tworzyło ponad 75 osób.

Agencja informowała wcześniej, że w ramach naboru koła złożyły 8 606 wniosków na kwotę 29 755 000 zł. Najwięcej wniosków o wsparcie złożono z województw: wielkopolskiego (1342), lubelskiego (1121) i mazowieckiego (1077).

Aby skorzystać ze wsparcia, koło musiało najpierw zarejestrować się w prowadzonym przez ARiMR Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Figuruje w nim 8735 organizacji tego typu. W tym roku do rejestru dopisało się blisko 3,7 tys. kół.

Źródło

Skomentuj artykuł: