Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe – znaczą to samo? Bynajmniej!

Zapewne każda osoba pracująca słyszała o ubezpieczeniu zdrowotnym i chorobowym, ale wielu błędnie interpretuje oba określenia jako synonimy. Tymczasem dotyczą całkowicie różnych sytuacji. Mało tego – jedno świadczenie jest dobrowolne, a drugie obowiązkowe.

Mechanizm pozornie jest powszechnie znany – gdy osoba np. zatrudniona na umowę o pracę, nagle zachoruje, dozna dowolnego urazu, czy zacznie się uskarżać na jakiekolwiek dolegliwości, może iść na wizytę do lekarza, skorzystać ze zwolnienia, a w czasie absencji w firmie nie pozostanie bez środków do życia. 

Oczywiście, jest to możliwe, bo dany pracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, które teoretycznie zapewnia bezpłatne leczenie. Ponieważ jednak sytuacja z reguły wiąże się z chorobą, to nie brakuje osób, które „ubezpieczenie chorobowe” utożsamiają z „ubezpieczeniem zdrowotnym”. Tymczasem oba świadczenia poświęcone są zgoła odmiennym sytuacjom w jakich znalazł się zainteresowany.  Na czym polega różnica? To właśnie postaramy się wyjaśnić. 

Jak niedawno tłumaczyła Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenie chorobowe daje pracownikowi prawo do zasiłku w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodowych obowiązków spowodowanej m.in. chorobą lub macierzyństwem. Natomiast objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ma na celu zagwarantowanie możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej; zarówno szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. 

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera ZUS i zapisuje na indywidualnym koncie ubezpieczonego” – podkreśliła Kopczyńska.

Z kolei serwis prawo.pl przedstawił to tak: „W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, natomiast ubezpieczenie chorobowe zapewnia pieniądze na czas tego leczenia”.

Oczywiście, to nie jedyna różnica. Kluczowa to fakt, iż ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego zatrudnionego na umowę o pracę, umowę zlecenie, będącego emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, a także dla prowadzącego działalność gospodarczą. Natomiast składka chorobowa jest dobrowolna, choć bardzo ważna i dlatego wskazana. 

Jest coś jeszcze… Z porównania przygotowanego przez poradnikprzedsiebiorcy.pl można się dowiedzieć o innych rozbieżnościach w przypadku tych świadczeń. Chociażby nie istnieje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a chorobowa może być uznana jako koszt lub być odjęta od dochodu. 
Przede wszystkim jednak oba ubezpieczenia upoważniają do skorzystania z innych świadczeń. Jak już wspomnieliśmy, opłacanie składki zdrowotnej uprawnia do skorzystania z opieki medycznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast osoby, które zdecydowały się opłacać składkę chorobową mogą liczyć, że w określonej sytuacji otrzymają wypłatę zasiłku chorobowego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego, czy macierzyńskiego.     

I ważna rzecz. Z ubezpieczenia zdrowotnego może skorzystać także bliski krewny pracownika – bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

„Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać do niego zgłoszony, jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powoduje, że jest odprowadzana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9 proc.” – dodaje Kopczyńska.

Źródło

Skomentuj artykuł: