Ukraińcy wymienili w Polsce prawie 73 mln hrywien na złotówki

Narodowy Bank Polski poinformował, że 28 września br. nastąpiło końcowe rozliczenie z Narodowym Bankiem Ukrainy (NBU) zawartej 18 marca br. umowy wymiany hrywny (UAH) na polskie złote. W oparciu o ww. umowę, na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. uchodźcy z Ukrainy, na określonych warunkach oraz po kursie ustalanym przez NBU, mogli dokonywać  wymiany hrywny na polskie złote. 

Z takiej możliwości skorzystało blisko 103 tys. obywateli Ukrainy, którzy łącznie dokonali wymiany 728 mln UAH na 98 mln zł. Średnia operacja wymiany miała wartość 7 tys. UAH (przy maksymalnym limicie 10 tys. UAH).

Wszystkie wymienione UAH zostały odprowadzone przez PKO Bank Polski do oddziałów okręgowych NBP, a następnie rozliczone po ustalonym przez NBU kursie wymiany. Cały zasób skupionych  w ten sposób UAH został następnie sprzedany NBU przy zastosowaniu tego samego kursu. Tym samym wzajemne rozliczenia finansowe stron zaangażowanych w wymianę UAH na polskiego złotego na potrzeby uchodźców z Ukrainy zostały zakończone – stwierdza na zakończenie NBP. 

Źródło

Skomentuj artykuł: