UOKiK bierze pod lupę Auchan i Carrefour

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie spółek Auchan i Carrefour. Zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane przez sieci handlowe swoich kontrahentów - poinformował dzisiaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak wskazał UOKiK, zastrzeżenia wzbudziły praktyki spółek Carrefour i Auchan Polska.

"Przedsiębiorcy wymagają od dostawców produktów rolno-spożywczych opłat za usługi polegające na transporcie produktów z magazynów centralnych sieci do ich poszczególnych sklepów. Centralny system dystrybucji towarów jest jednak integralną częścią modelu biznesowego sieci handlowych, a koszty jego organizacji powinny ponosić we własnym zakresie. Z tego względu pobieranie specjalnych opłat logistycznych może stanowić nieuzasadnione obciążenie dla kontrahentów. Ponadto, zakres usług marketingowych świadczonych przez obie spółki na rzecz dostawców, może być określany w niejasny sposób" - poinformował Urząd.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny tłumaczy, że wszczął postępowania wyjaśniające, by sprawdzić, czy część opłat pobieranych od dostawców, w tym rolników, nie ma na celu nieuczciwego przerzucenia na nich kosztów działalności sieci handlowych.

"Nieprecyzyjne określenie usług, które mają być świadczone przez sieci, może z kolei powodować, że dostawcy na etapie zawierania umowy mogą nie wiedzieć, jakie konkretnie działania powinny być realizowane przez sieci na ich rzecz – mówił, cytowany w informacji Urzędu.

Dodał, że to kontynuacja działań UOKiK dotyczących praktyk sieci handlowych związanych z pobieraniem opłat od dostawców.

"Kończymy również badanie rynku, z którego opublikujemy raport. Nie wykluczamy nowych postępowań w sprawie praktyk kolejnych spółek" - poinformował.

W informacji prasowej zaznaczono, że "postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom". Jeśli w ich trakcie okaże się, że sprawdzane praktyki mogą być nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, wówczas Prezes UOKiK może postawić zarzuty Carrefour i Auchan Polska. Właścicielom sieci handlowych może wówczas grozić kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu.

"Za podobne praktyki Prezes UOKiK nałożył w listopadzie 2021 r. karę 76 mln zł na spółkę Eurocash" - przypomniano.

Źródło

Skomentuj artykuł: