UOKiK przyjrzy się Plusowi i Play. Chodzi o ofertę "5G"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania wyjaśniające wobec firm Polkomtel, operatora sieci Plus, oraz P4, operatora sieci Play. Urząd sprawdza rzetelności reklam nt. ofert związanych z technologią 5G - poinformował UOKiK.

Jak zwrócił uwagę UOKiK, materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu czy zasadach skorzystania z usługi.

Wskazano, że do Urzędu docierają sygnały konsumentów dotyczące ofert dostępu do internetu w technologii 5G - piątej generacji sieci komórkowej, dzięki której zwiększy się prędkość internetu i pobierania danych. Wynika z nich, iż konsumenci nie mogą skorzystać z tej technologii, mimo zapewnień ze strony przedsiębiorców. W związku z tym prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął "postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel, operatora sieci Plus, oraz P4, operatora sieci Play; sprawdzi w nich informacje udzielane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych w związku z wprowadzeniem technologii 5G" - przekazano.

- Rzetelna informacja o zasadach działania technologii, np. o tym czy telefon konsumenta obsługuje częstotliwość sieci 5G danego operatora, oraz o cenie właściwej dla usługi o określonych właściwościach, ma dla konsumenta kluczowe znaczenie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty

podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zaznaczył, że istotne z perspektywy użytkownika warunki oferty muszą być przedstawione wprost – bez gwiazdek, nieczytelnej czcionki, licznych odniesień, w przeciwnym razie mogą wprowadzać w błąd. Zwrócił jednocześnie uwagę, że technologia 5G to korzyści dla konsumentów w postaci szybszego dostępu do internetu, możliwości podłączenia wielu urządzeń, zwiększenia prędkości przesyłania i pobierania danych – to wzbudza zainteresowanie konsumentów.

- Przedsiębiorcy powinni poza informowaniem o korzyściach tej technologii, podawać również konieczne do spełnienia warunki, aby można było z niej skorzystać – wskazał.

Według UOKiK klienci sieci Plus skarżyli się na nieprawidłowe działanie technologii 5G, mimo że posiadali urządzenia umożliwiające jej obsługę. Z kolei abonenci Play na podstawie informacji w reklamach byli przekonani, że prezentowana w nich cena wraz z urządzeniem obejmuje internet w prędkości 5G.

- Małym drukiem znalazła się informacja, że ani przedstawiana taryfa, ani urządzenie nie obsługują tej technologii - zaznaczono. Prezes UOKiK zweryfikuje, czy sytuacje opisane przez konsumentów miały miejsce - wskazał Urząd.

Przypomniał, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy i jego celem jest wyjaśnienie mechanizmów panujących na danym rynku.

- Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania właściwego, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy - stwierdzono.

Źródło

Skomentuj artykuł: