UOKiK sprawdza deweloperów

Czy we wzorcach umów deweloperskich pojawiają się klauzule waloryzujące ceny nieruchomości? Prezes UOKiK w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzi badanie rynku branży - sprawdzonych zostanie blisko 90 przedsiębiorców.

Obecne warunki ekonomiczne, a w szczególności wysoka inflacja sprawiają, że przedsiębiorcy podejmują działania mogące negatywnie oddziaływać finansowo na konsumentów. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny rozpoczął badanie rynku w zakresie stosowania tzw. klauzul waloryzacyjnych w branży deweloperskiej. W ramach postępowania wyjaśniającego wezwania do przekazania informacji i niezbędnych dokumentów otrzymało 87 przedsiębiorców, a wobec jednego toczy się już postępowanie wyjaśniające.

Umowy powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulować stosunki pomiędzy stronami. Konsumenci mają prawo wiedzieć, jakie zobowiązanie zaciągają, na jakie konkretne warunki wyrażają zgodę. Uprawnienia dewelopera do zmiany ceny nie mogą prowadzić do nadużycia jego pozycji poprzez niewspółmierne obciążenie konsumentów skutkami zmian warunków ekonomicznych na rynku - mówi Chróstny.

Pomimo, że ustawa deweloperska nie zakazuje posługiwania się klauzulami waloryzacyjnymi, to jego zdaniem należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu postanowień w umowach. Zmienność rynku i wahania cen są charakterystyczne dla branży nieruchomości. W obliczu wysokiej inflacji, kosztów materiałów budowlanych i wykonawstwa oraz wiążącymi się z tym możliwymi opóźnieniami, deweloperzy mogą próbować szukać zabezpieczenia przed utratą rentowności inwestycji. Nie powinno to jednak odbywać się kosztem konsumentów, poprzez przerzucanie na nich negatywnych skutków złożonej sytuacji gospodarczej.

Każdorazowo będziemy badać zapisy umowne dotyczące klauzul waloryzacyjnych pod kątem ich abuzywności, a konsumentom radzimy bardzo dokładnie analizować podpisywane dokumenty

dodaje Tomasz Chróstny.

To kolejne działanie prezesa UOKiK sprawdzające stosowanie klauzul waloryzacyjnych przez przedsiębiorców. Od września Urząd prowadzi także postępowanie wyjaśniające dot. klauzul inflacyjnych wprowadzanych przez operatorów komórkowych.

Źródło

Skomentuj artykuł: