Ustawa o maksymalnej cenie węgla formalnie weszła w życie

W czwartek formalnie weszła w życie ustawa, która miała gwarantować maksymalną cenę węgla m.in. dla gospodarstw domowych na poziomie 996,60 zł za tonę. W praktyce zakup paliwa w tej cenie nie będzie możliwy, a zapisy ustawy zostaną zniesione procedowaną obecnie ustawą o 3-tysięcznym dodatku węglowym.

Przyjęta przez Sejm 23 czerwca Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych została 11 lipca podpisana przez prezydenta, a dwa dni później ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Formalnie wchodzi w życie w czwartek, po upływie pełnych 14 dni od ogłoszenia.

Przedsiębiorcy, sprzedający gospodarstwom domowym węgiel w maksymalnej cenie 996,60 zł za tonę (do trzech ton na jednego odbiorcę), mieli otrzymywać do 1073,13 zł rekompensaty. Sprzedawcy węgla w większości nie byli zainteresowani takim rozwiązaniem, tłumacząc, iż prawdopodobnie nie będzie ono porywać faktycznych kosztów pozyskania węgla, a składy węgla musiałyby zbyt długo czekać na wypłatę rekompensat. Szacowano, że będą one kosztować budżet ok. 3 mld zł.

W efekcie resort klimatu i środowiska zaproponował inne rozwiązanie, zawarte w przyjętej 22 lipca przez Sejm Ustawie o dodatku węglowym, która uchyla kluczowe przepisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. W zamian nawet 3,8 mln gospodarstw domowych korzystających z węgla będzie mogło liczyć na 3-tysięczny dodatek, co ma kosztować budżet do 11,5 mld zł. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Senat ma zająć się Ustawą o dodatku węglowym na posiedzeniu zaplanowanym na 3 i 4 sierpnia. Jeżeli będą poprawki, ustawa wróci do Sejmu. Po ostatecznym przyjęciu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta, regulacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Wówczas kluczowe zapisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych przestaną obowiązywać.

Źródło

Skomentuj artykuł: