Uszczelnienie VAT w e-handlu i imporcie tzw. małych przesyłek do UE

Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce, została przyjęta przez rząd. Celem pakietu jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. 

- Na dodatek z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm - mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
 

- Jest to projekt, który w zamyśle KE ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do UE. Tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy. Nie mogą konkurować z firmami, często z operującymi z dalekiego wschodu, które sprzedają takie same towary, co oni, ale tańsze o VAT, czyli często nawet o ¼. Pakiet e-commerce jest istotnym krokiem w kierunku ukrócenia tego procederu 

wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

•    likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.
•    znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.
•    nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników co ułatwi, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE: sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także dostawy towarów na rzecz konsumentów.

- Pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w „jednym okienku”, w państwie swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafiła przesyłka. Oszczędzi to firmom wiele kosztów i formalności - dodał Sarnowski

Planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce to 1 lipca 2021 r.
 

Skomentuj artykuł:

N