Uwaga pracownicy! Ważne zmiany w PIT-2: kwota wolna nawet u trzech pracodawców

Od 2023 r. będzie można złożyć PIT-2 nawet w trzech miejscach. Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy osiągają niższe przychody, będą mieli szansę co miesiąc skorzystać z pełnego odliczenia od podatku kwoty 300 zł.

Jak przypomina w komentarzu Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, w 2021 r. kwota wolna od podatku wynosiła 3089 zł, a więc dzięki odliczeniom na PIT-2 podatnik oszczędzał około 525 zł rocznie. Obecnie, przy kwocie wolnej wynoszącej 30 tys. zł, ta oszczędność to już 3600 zł w skali roku.
Od 2023 r. PIT-2 można będzie składać nawet do trzech miejsc, z których podatnik uzyskuje przychód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Na czym polegają wprowadzane zmiany? Przykładowo: podatnik, który w tym roku otrzymuje wynagrodzenie minimalne, nie może skorzystać z pełnej kwoty odliczenia PIT-2, ponieważ należny podatek jest zbyt niski. Nawet jeśli uzyskuje przychód z innej umowy o pracę bądź na podstawie umów cywilnoprawnych, to i tak PIT-2 może złożyć tylko w jednym miejscu i tylko z tytułu umowy o pracę. W wielu przypadkach przepada więc możliwość uzyskania pełnego odliczenia w trakcie roku.

Od nowego roku podatnik ten będzie mógł jednak składać PIT-2 w maksymalnie trzech miejscach. Dzięki temu będzie miał szansę skorzystać z pełnego odliczenia. Całkowita kwota odliczenia to wciąż 300 zł - będzie ona podzielona równo na wszystkie miejsca, w których zostanie złożony PIT-2. W przypadku dwóch miejsc odliczenie wyniesie więc po 150 zł, a w przypadku trzech - po 100 zł.

Dodatkowe możliwości dzięki PIT-2

Na formularzu PIT-2 będzie można również oznaczyć inne preferencje, takie jak:

  •     podwyższone koszty uzyskania przychodów;
  •     wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  •     korzystanie ze zwolnień podatkowych;
  •     rezygnacja z autorskich kosztów uzyskania przychodów;
  •     niepobieranie zaliczek w roku podatkowym ze względu na uzyskanie dochodów nie przekraczających 30 tys. zł rocznie.

W Nowym wzorze PIT-2 będzie można również wycofać złożone wcześniej oświadczenia lub wnioski. Co ważne, będzie można go składać w dowolnym momencie od 2023 r. – zwraca uwagę na zakończenie Piotr Juszczyk.

Źródło

Skomentuj artykuł: