Uwaga rolnicy: Wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich już od 17 października!

Zgodnie z oczekiwaniami rolników wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podjął decyzję, aby uruchomić wypłatę zaliczek już 17 października 2022 r.

Zgodnie z przepisami unijnymi wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r.

Zaliczki będą realizowane w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach unijnych, tj. :

  •     70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich (oraz przejściowego wsparcia krajowego);
  •     85 proc. w przypadku płatności PROW.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

W przypadku PROW zaliczki będą wypłacane dla:

  •     poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014–2020;
  •     działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014–2020;
  •     działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014–2020;
  •     działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014–2020;
  •     działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007–2013.

Skomentuj artykuł: