Uwaga rolnicy: Wzrost projektowanych stawek płatności bezpośrednich za 2021 r.

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. Wynosi on 4,6197 zł za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,5462 zł za 1 euro).

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych (o ok. 108 mln zł więcej niż w 2020 r.).

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
1.    Jednolita płatność obszarowa    487,62    zł/ha
2.    Płatność za zazielenienie    327,26    zł/ha
3.    Płatność dla młodego rolnika    308,59    zł/ha
4.    Płatność dodatkowa    184,54    zł/ha
5.    Płatność do bydła    336,73    zł/szt.
6.    Płatność do krów    426,51    zł/szt.
7.    Płatność do owiec    114,47    zł/szt.
8.    Płatność do kóz    51,56    zł/szt.
9.    Płatność do roślin strączkowych na ziarno     685,70    zł/ha
10.  Płatność do roślin pastewnych    457,46    zł/ha
11.  Płatność do chmielu    2 087,75    zł/ha
12.  Płatność do ziemniaków skrobiowych    1 210,32    zł/ha
13.  Płatność do buraków cukrowych    1 547,13    zł/ha
14.  Płatność do pomidorów    3 371,12    zł/ha
15.  Płatność do truskawek    1 313,93    zł/ha
16.  Płatność do lnu    558,70    zł/ha
17.  Płatność do konopi włóknistych    198,05    zł/ha
18.  Płatność do tytoniu – Virginia    3,18    zł/kg
19.  Płatność do tytoniu - pozostały tytoń    2,25    zł/kg

Źródło

Skomentuj artykuł: