W grudniu inflacja ma przyhamować

W grudniu można spodziewać się wolniejszego tempa inflacji; w ujęciu rok do roku ceny wzrosną o ok. 2,7 proc. - szacuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Resort prognozuje m.in. zbliżone do listopadowego tempo zmian cen paliw i wolniejszy wzrost cen żywności.

Jak podał we wtorek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 r. wzrosły o 3,0 proc. rdr.

MRPiT zwróciło uwagę, że w listopadzie ceny rosły wolniej niż w październiku.

"Te dobre dla konsumentów informacje są efektem spadku cen paliw i wolniejszego wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych"

zaznaczyli analitycy resortu.

 "W grudniu ceny będą rosły jeszcze wolniej, a inflacja wyniesie ok. 2,7 proc."

ocenił cytowany we wtorkowym komentarzu wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Odnosząc się do wtorkowych danych GUS resort podkreślił, że w listopadzie, trzeci miesiąc z rzędu, spadek cen paliw do prywatnych środków transportu utrzymał się na poziomie 9,2 proc. (rdr). Natomiast wobec poziomu sprzed miesiąca ceny paliw wzrosły o 0,2 proc.

Dodano, że listopad jest kolejnym miesiącem, w którym notuje się spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 2 proc. wobec 2,3 proc. w październiku i 2,7 proc. we wrześniu. Jednocześnie listopadowy poziom cen żywności i napojów był o 0,1 proc. niższy niż miesiąc wcześniej. Z kolei ceny nośników energii wzrosły o 4,7 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

"W grudniu można spodziewać się wolniejszego tempa inflacji – w ujęciu rok do roku ceny wzrosną o ok. 2,7 proc." - ocenia MRPiT. Analitycy spodziewają się utrzymania obserwowanych tendencji - zbliżonego tempa zmian cen paliw oraz wolniejszego wzrostu cen żywności.

Źródło

Skomentuj artykuł: