W grudniu MF sprzedało obligacje oszczędnościowe za 2 mld zł, w całym 2022 - za ponad 57 mld zł

Jak poinformowało ministerstwo finansów w grudniu zostały sprzedane obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.988 mln zł. W tym 3-miesięczne (OTS0323) – za 77,6 mln zł, 1-roczne (ROR1223) - 215,3 mln zł, 2-letnie (DOR1224) - 68,9 mln zł, 3-letnie (TOS1225) - 70,7 mln zł, 4-letnie (COI1226) - 1.093,1 mln zł, 10-letnie (EDO1232) - 425,7 mln zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.093,1 mln zł (55% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 10-letnie – EDO (21%) i 1-roczne – ROR (11%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 3-miesięczne – OTS (4%) i 3-letnie – TOS (4%) oraz 2-letnie – DOR (3%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ klienci przeznaczyli kwotę 37 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

W 2022 r. MF sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 57,1 mld zł - to rekordowy wynik zainteresowania detaliczną ofertą obligacji skarbowych. Przy czym najwięcej 4-letnich (za 24,15 mld zł), 1-rocznych (za 12,36 mld zł) i 3-miesięcznych (za 8,86 mld zł.). Obligacji rodzinnych MF sprzedało za 516 mln zł.

Jak podkreśla MF ostatnie lata to „zdecydowanie rosnące zainteresowanie naszymi obligacjami oszczędnościowymi. Po rekordowym 2021 roku odnotowaliśmy ponowny wzrost. Rok 2022 zamknęliśmy z kolejnym rekordem pod względem wielkości sprzedaży. Popyt na nasze obligacje wyniósł w sumie 57,1 mld zł, ze średnią miesięczną wartością zakupu na poziomie ponad 4,7 mld zł”.

W 2022 r. największy udział w sprzedaży odnotowaliśmy w przypadku obligacji 4-letnich (42% udział w strukturze sprzedaży). Są to obligacje, których oprocentowanie powiązane jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę. Kolejne pod względem popularności były, wprowadzone do sprzedaży w czerwcu , obligacje 1-roczne, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy referencyjnej NBP (22% udział w strukturze sprzedaży). Na 3. miejscu, z 16% udziałem w strukturze sprzedaży, uplasowały się obligacje 3-miesięczne, o oprocentowaniu stałym, czyli z zyskiem znanym z góry. Te instrumenty mają stałą, z góry określoną stopę zwrotu i przeznaczone są dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki, 3-miesięczny okres.

MF w 2022 r. wprowadziło do oferty nowe obligacje oszczędnościowe:

  •     1-roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR),
  •     2-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR),
  •     3-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS).

- Polacy przeznaczyli na zakup obligacji w 2022 roku rekordową kwotę ponad 57 miliardów złotych. Oszczędności, które lokowali miesięcznie nasi klienci w ubiegłym roku, przekroczyły 4,7 miliardów. Tak znaczące kwoty przeznaczone na oszczędzanie są potwierdzeniem wysokiego zaufania Polaków do naszych obligacji – komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

- Z optymizmem patrzymy na zwiększenie sieci sprzedaży obligacji. Chcielibyśmy aby Polacy mieli jak najszerszy dostęp do tej formy oszczędzania. Warto podkreślić, że jest to produkt, który jest bardzo prosty w obsłudze. Wybieramy obligacje, na których chcemy oszczędzać i wpłacamy pieniądze. Po ustalonym okresie, otrzymujemy nasze oszczędności wraz z należnymi odsetkami. Obligacje oszczędnościowe to szczególny rodzaj obligacji, oferowany przede wszystkim z myślą o naszych obywatelach. Nie musimy śledzić żadnych notowań rynkowych. Nasz zysk wynika wprost z ich oprocentowania i ewentualnego dyskonta, w przypadku zamiany na kolejne instrumenty. Nie musimy śledzić ich notowań rynkowych, tak jak w przypadku obligacji hurtowych,  sprzedawanych na przetargach instytucjom finansowym. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl – dodaje minister.

Skomentuj artykuł: