W lutym stopy najpewniej bez zmian

8 lutego poznamy kolejną decyzję RPP na temat poziomu stóp procentowych. Niemal pewne jest, że stawki ustalane przez to gremium pozostaną bez zmian. Tym samym luty może okazać się piątym miesiącem z rzędu, w którym stopy procentowe nie drgną.

Już od dawna rynek nie był tak pewny decyzji RPP jak w lutym 2023 roku. Niemal pewne jest, że na tym posiedzeniu nie wydarzy się nic przełomowego – stopy procentowe powinny pozostać bez zmian już po raz piąty z rzędu - napisali Oskar Sękowski, Bartosz Turek z HRE Investments.

Ich zdaniem ciekawsze będzie za to spotkanie RPP w marcu. Wtedy to przed posiedzeniem, Rada zapozna się z przygotowaną przez analityków NBP projekcją dotyczącą inflacji i PKB. Na marcowym posiedzeniu będzie także już wiadomo jak szybko drożały towary i usługi konsumpcyjne na początku 2023 roku, czyli jaka była inflacja. Wstępne dane na ten temat, czyli szybki szacunek inflacji za styczeń GUS publikuje w połowie lutego. 

Jak zaznaczają eksperci, warto przypomnieć, że chociaż ekonomiści i gracze rynkowi odczytują działania RPP jako nieformalne zakończenie podwyżek stóp procentowych, to większość członków tego gremium oficjalnie nie wyklucza jeszcze drobnych ruchów w górę. Póki co oficjalne stanowisko RPP jest takie, że przerwa w podnoszeniu kosztu pieniądza w Polsce tłumaczona jest obawami przed nadmiernym schłodzeniem gospodarki i w konsekwencji pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. To dlatego od kilku miesięcy mamy do czynienia ze sprawdzeniem efektów dotychczasowych gwałtownych podwyżek stóp. Istnieje duża szansa na to, że RPP uzna trwający cykl podwyżek za wystarczający. Tak obecnie odczytują przyszłość gracze rynkowi.

Dziś wciąż nie można wykluczyć podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu marcowym. I choć wydaje się to mało prawdopodobne, to wtedy Rada będzie już znała odczyt inflacji z początku bieżącego roku. Wedle dotychczasowych prognoz odczyty w pierwszym kwartale mogą osiągnąć maksimum. W marcu poznamy też wyniki najnowszej projekcji NBP na temat inflacji i PKB. Będą to kluczowe wyznaczniki formułowania prognoz na najbliższe miesiące

zaznaczają eksperci. 

Ich zdaniem, co ciekawe, obniżek stóp procentowych w br. nie wykluczają również niektórzy członkowie RPP. Jednocześnie podkreślają jednak, że będzie to zależeć od kierunku jaki obierze inflacja. Do tego trzeba pamiętać, że formułowane prognozy, w tym notowania kontraktów terminowych są weryfikowane przez szereg czynników ekonomicznych, gospodarczych czy geopolitycznych. Nikt nie daje nam więc gwarancji, że koszt pieniądza w Polsce jeszcze nie wzrośnie ze szkodą dla gospodarki i sytuacji na rynku pracy - piszą na zakończenie Oskar Sękowski i Bartosz Turek.

Źródło

Skomentuj artykuł: