W poniedziałek spotkanie ws. polityki spójności. W grę wchodzą miliardy

Ministrowie ds. polityki spójności będą w poniedziałek dyskutować o propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych i Europejskiego Funduszu Odbudowy - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy w informacji resortu, w spotkaniu w formule on-line weźmie udział minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Napisano, że uczestniczący w spotkaniu ministrowie przedstawią stanowiska w zakresie nowo opublikowanych projektów aktów prawnych: rozporządzenia REACT-EU oraz zmian w projektach rozporządzeń: ustanawiającego przepisy ogólne (CPR), w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (ERDF/FS), w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JTF).

W komunikacie przypomniano, że w ostatnich miesiącach zostały wprowadzone zmiany legislacyjne mające ułatwić przekierowanie środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) dostępnych w ramach programów perspektywy 2014-2020 na bezpośrednią walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami gospodarczymi. Zaznaczono, że najważniejszym celem tych zmian było natychmiastowe przeznaczenie środków na sektor ochrony zdrowia oraz na rzecz pracodawców i pracowników, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią.

"Spowolnienie gospodarcze będące efektem ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią będzie stanowiło wyzwanie dla państw członkowskich w najbliższych latach. Dlatego tak ważne jest, by jak najlepiej wykorzystać fundusze unijne – zarówno te, które pozostały jeszcze w obecnej perspektywie, jak i te, które Komisja Europejska proponuje w nowym budżecie UE i Funduszu Odbudowy"

czytamy w informacji MFiPR.

Po czwartkowym szczycie Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego rozmawiano o Europejskim Funduszu Odbudowy, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska jest gotowa poprzeć zatwierdzenie Funduszu Odbudowy Gospodarczej, "o ile spełnione zostaną nasze oczekiwania i potrzeby".

"Przede wszystkim zależy nam, by środki z funduszu wzmocniły wspólną politykę rolną i politykę spójności. Zabiegamy również o znaczną pulę środków na transformację energetyczną. To wszystko znajduje się w założeniach funduszu"

dodał.

Kwota z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski może przekroczyć 700 mld zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: