W pozytywnym scenariuszu utrzymanie przeciętnej płacy realnej brutto na poziomie ok. 100%

W odpowiedzi na nasze pytania dotyczące dalszego możliwego tempa wzrostu średnich płac w Polsce ministerstwo rodziny i polityki społecznej odpowiedziało, iż, biorąc pod uwagę dobrą sytuację na rynku pracy i rekordowo niską stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 4,9%, należy się spodziewać, w pozytywnym scenariuszu, utrzymania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realnego brutto na poziomie ok. 100% w kolejnych miesiącach. 

Według ministerstwa można też zakładać, że oczekiwania pracowników dotyczące wynagrodzeń związane z inflacją będą działać w kierunku podwyższania wynagrodzeń przez pracodawców. 

Z kolei w negatywnym scenariuszu można spodziewać się niewielkiego spadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realnego brutto w sektorze przedsiębiorstw w kolejnych miesiącach 2022 r. oraz na początku 2023 r. Należy jednak wziąć też pod uwagę, wzrost płacy minimalnej od stycznia 2023 - podkreśla ministerstwo. 

Zdaniem resortu warto przy tym uwzględniać prognozy światowe dotyczące spowolnienia gospodarczego, które będzie miało wpływ na polski rynek pracy i na wynagrodzenia. Okres pandemii pokazał, że polski rynek pracy poradził sobie bardzo dobrze. Zaś wojna na Ukrainie i jej geopolityczne konsekwencje nadal są trudne do przewidzenia.

Skomentuj artykuł: