Ważna współpraca PANA

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcin Obroniecki i prof. dr hab. Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu podpisali deklarację współpracy.

W ramach współpracy Agencji z uczelnią zostanie m.in. opracowany sposób powiązania procedur kontroli z nowymi procesami wprowadzonymi przez ustawę o e-doręczeniach.  Efektem współpracy będzie także kompleksowe opracowanie UAM o charakterze naukowo-wdrożeniowym.

Współpraca z UAM jest jednym z elementów statutowych działań edukacyjnych PANA. W listopadzie ub. roku zorganizowaliśmy konferencję edukacyjną, w której wzięli udział studenci kilkudziesięciu uczelni. Wierzymy, że edukacja finansowa oraz związana z tym współpraca ze szkołami wyższymi w całym kraju przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

powiedział prezes Agencji, Marcin Obroniecki.

Podpisane porozumienie wpisuje się w strategię rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UAM, której jednym z najważniejszych elementów jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Planowana współpraca stwarza możliwość wdrożenia w praktyce efektów prowadzonych na Wydziale badań, których problematyka dotyczy między innymi celów, jakie prawodawca postawił przed Polską Agencją Nadzoru Audytowego, w tym w szczególności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo inwestorów i obrotu gospodarczego. Otwiera ona również szanse dla studentów, którzy w przyszłości realizować będą mogli praktyki i staże, czerpiąc z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia kadr  Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Tagi

Skomentuj artykuł: