Ważne zmiany w programie Czyste Powietrze

Opublikowano najnowszy ranking gmin najbardziej aktywnych w programie Czyste Powietrze. Jest to element promocji programu, który zmienia się na korzyść beneficjentów.

- Wiemy, że ze względu na skalę programu, dla osiągnięcia celów w nim określonych kluczowe jest zaangażowanie na poziomie małych ojczyzn – gmin i lokalnych wspólnot. To one są wiarygodnymi i najskuteczniejszymi ambasadorami dbania o czyste powietrze. Dlatego cieszę się, że kolejny raz w rankingu możemy postawić za wzór najskuteczniejsze samorządy – podkreśla rolę rankingu Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Opublikowany ranking za IV kwartał 2021 r. będzie brany pod uwagę przy pierwszym rocznym podsumowaniu, dzięki któremu poznamy najaktywniejsze gminy w programie Czyste Powietrze. Dla nich NFOŚiGW przewidział bonusy finansowe o łącznej wartości 16 mln zł. - Szczerze zachęcam wszystkie gminy do aktywności w programie i jednocześnie podkreślam – pozostajemy do dyspozycji samorządów – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Tym razem w rankingu liderem została gmina Jejkowice z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków do programu w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie tej gminy. Warto podkreślić, że w pierwszej trzydziestce najaktywniejszych gmin aż 25 pochodzi z woj. śląskiego.

Minister Moskwa przypomina, że od 1 stycznia br. obowiązują istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z najważniejszych jest rezygnacja z dofinansowywania zakupu urządzeń grzewczych zasilanych węglem. Dzięki temu większa część środków wesprze rozwój mniej emisyjnych źródeł ciepła. Zmiany dotyczą też wsparcia dla najuboższych, którzy liczyć mogą na pokrycie nawet 90 proc. kosztów inwestycji. Dla zakwalifikowanych osób istnieje ponadto możliwość prefinansowania inwestycji, co oznacza, że otrzymają one środki finansowe przed jej rozpoczęciem. Pojawiło się przy tym nowe źródło finansowania programu: kredyt na ten cel zadeklarował Bank Światowy. Chodzi o pożyczkę w wysokości 250 mln euro, w ciągu 5 lat. Według najnowszej wersji Polityki Energetycznej Polski, do końca 2040 r. mamy odejść w Polsce od ogrzewania domów węglem - choć pozostawiono „furtkę” dla tzw. węgla bezdymnego. Spalanie węgla wykluczają też niektóre lokalne uchwały antysmogowe - zwłaszcza tam, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Skomentuj artykuł: