Więcej czasu na CIT

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r.

W czwartek 17 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),

  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),

  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

 Więcej pieniędzy dla samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają 1,63 mld zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Minister finansów przekazał również samorządom prawie 180 mln zł z rezerwy subwencji oświatowej w budżecie państwa na wsparcie szkół w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Minister finansów zwiększył o 1,63 mld zł wydatki w części budżetu państwa, która jest w dyspozycji wojewodów. Środki te są przeznaczone na udzielenie samorządom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w 2022 r. Dotacji na ten cel udzielają samorządom wojewodowie, którzy przekazują co miesiąc środki. Pierwsza część dotacji zostanie przekazana niezwłocznie z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego.

Przypomnijmy, że 28 lutego br. minister finansów przekazał również samorządom prawie 180 mln zł na wsparcie szkół w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki te pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej w budżecie państwa.

Skomentuj artykuł: