Więcej zadań przed urzędami państwowymi. To efekt rządowej poprawki

Od środy 22 kwietnia urzędy będą wykonywać więcej zadań, związanych z obsługą obywateli, niż dotąd - zakłada poprawka wprowadzona do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

W sobotę zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który debatował o harmonogramie "odmrażania" państwa w związku z epidemią koronawirusa. W poniedziałek wchodzi w życie pierwszy etap tego harmonogramu.

- Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przychylił się podczas sobotniego posiedzenia do wniosku ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby uruchomić niezbędną obsługę dla obywateli w administracji publicznej, w tym administracji samorządowej. Odbędzie się to przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych

poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak dodał, w związku z tym do projektu rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem została wprowadzona poprawka.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker przypomniał w rozmowie z PAP, że w związku z epidemią zadania urzędów były dotąd ograniczone wyłącznie do wykonywania zadań niezbędnych dla obywateli.

Przyjęta do rozporządzenia poprawka dokładnie określa, jak poinformował Szerernaker, co należy rozumieć jako "zadania niezbędne".

Są to zadania związane z:

  • rejestracją stanu cywilnego;
  • ewidencją ludności i dowodami osobistymi;
  • pomocą społeczną;
  • świadczeniem usług komunalnych;
  • działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
  • wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
  • decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska.

- Te zadania najpóźniej od środy wszystkie urzędy administracji publicznej powinny realizować - zaznaczył Szefernaker.

- Duża część urzędów do tej pory wykonywała część z tych obowiązków, ale niektóre z tych zadań nie wszędzie były wykonywane. Chcemy więc, aby te zadania były jednolite w skali kraju

dodał.

Przepis ma obowiązywać od środy 22 kwietnia, by dać urzędom jakiś czas na wznowienie zadań.

- Przepis rozporządzenia zakłada też, że urzędy muszą oczywiście zachowywać zasady bezpieczeństwa. Jesteśmy jednak przekonani, że kierownicy urzędów będą najlepiej wiedzieli, jak to bezpieczeństwo obywatelom zapewnić - powiedział wiceszef MSWiA.

Szefernaker dodał, że poprawka do rozporządzenia to m.in. efekt wniosków wpływających od obywateli i inwestorów.

Źródło

Skomentuj artykuł: