Większe możliwości kolei w Łodzi i nie tylko 

Na stacji kolejowej Łódź Kaliska pojawiły się ścianki pierwszego nowego peronu. Prace realizowane są na kolejnych trzech peronach. Wzmacniana jest konstrukcja wiaduktu wschodniego nad al. ks. bp. Władysława Bandurskiego. Inwestycja zwiększy możliwości kolei w Łodzi oraz w kierunku Zduńskiej Woli, Zgierza i Tomaszowa Maz. 

Zadanie za 337 mln zł realizowane jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA z własnego budżetu.

Stare obiekty na stacji Łódź Kaliska są rozbierane. W pierwszej kolejności usuwana jest nawierzchnia peronowa. Równolegle postępuje demontaż przylegających torów i sieci trakcyjnej. Prace na stacji wykonywane są przy utrzymaniu ruchu pociągów. Obsługę podróżnych zapewnia peron nr 3. Na stacji jest oznakowanie ułatwiające dojście na pociąg. 
Modernizacja pięciu peronów na stacji Łódź Kaliska znacznie ułatwi obsługę podróżnych. Dogodne dojście na perony nr 4 i 5 (przy wiadukcie wschodnim) zapewni przejście podziemne. Stacja będzie dobrze przygotowana do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Zamontowane będą windy, wykonane ścieżki naprowadzające. Wymienione zostanie oświetlenie. Zapewnione będą dojścia do dworca i komunikacji miejskiej.

Inwestycja PKP PLK m.in. dzięki wykorzystaniu nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowie na nim trzech nowych torów zlikwiduje „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej do stacji Łódź Chojny i dalej w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego. Efektem prac będzie znaczne zwiększenie możliwości przejazdu pociągów - sprawne podróże od Kutna i Łowicza (z linii nr 15) w stronę Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza (linią nr 14) oraz Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy (linią nr 25).

Zmodernizowanych zostanie 15 km torów i 47 rozjazdów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Tory będą przygotowane do prędkości 100 km/h (obecnie 60 km/h). Będą nowe, komputerowe urządzenia sterowania ruchem.

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych” w całości finansowane z budżetu państwa. Prace zaplanowano w latach 2019 - 2022. Roboty budowlane zakończą się do października 2022 r. Wartość inwestycji to 337 mln zł netto.

Skomentuj artykuł: