Większość Polaków popiera budowę dwóch elektrowni atomowych w kraju

Większość Polaków popiera budowę dwóch elektrowni atomowych w naszym kraju - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W opublikowanej w niedzielę informacji przekazano, że ankietowanym zadano pytanie: 

"czy popiera Pani/Pan budowę w Polsce dwóch elektrowni atomowych, zaplanowanych w ramach rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej?".

"Zdecydowanie tak" lub "raczej tak" odpowiedziało 56 proc. badanych, z kolei 24 proc. zadeklarowało, że "zdecydowanie nie" lub "raczej nie". 20 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż pokazał, że nieco niższe jest poparcie dla budowy w Polsce większej liczby elektrowni jądrowych, także przez prywatne konsorcja. Poparcie dla takiego rozwiązania wyraziło 42 proc. badanych. Nadal jednak zwolennicy takiego rozwiązania mają przewagę nad przeciwnikami, których jest 33 proc. 25 proc. ankietowanych nie miało zdania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) od 28 do 31 października 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1058 osób. 

Skomentuj artykuł: