Wskutek wzrostu cen ponad połowa Polaków korzystających z usług HoReCa ogranicza wydatki na usługi restauracyjne

W 2021 r. polski rynek HoReCa rozpoczął proces odbudowy po drastycznym spadku wartości w 2020 r.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczo-analitycznej PMR ,,Rynek HoReCa w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”, w latach 2022-2027 rynek ten będzie rosnąć, w ujęciu nominalnym, w średnim tempie ponad 8% rocznie. Inflacja jednak spowoduje, że realna dynamika tego sektora będzie znacznie niższa.

W 2021 r. polski rynek HoReCa definiowany jako rynek gastronomii hotelowej (Ho), rynek restauracyjny (Re) i rynek cateringu (Ca) rozpoczął proces odbudowy po drastycznym spadku wartości o około jedną trzecią w 2020 r. Wartość rynku nie powróciła jednak do poziomu sprzed pandemii. Firma PMR w opublikowanym właśnie raporcie  wskazuje, że proces odbudowy spowolniły restrykcje związane z pandemią oraz powolny powrót części aspektów życia społecznego i ruchu turystycznego. Co więcej, obecnie branża stoi przed kolejnym wyzwaniem - wzrostem cen.

- Wzrost cen jest i będzie w nadchodzących latach jednym z kluczowych wyzwań dla rynku HoReCa w Polsce - mówi Justyna Zagórska, analityk rynku HoReCa w firmie PMR i autorka raportu. - Podwyżki cen żywności skutkują wysoką inflacją konsumencką oraz wysoką inflacją cen usług gastronomicznych. W najbliższym czasie nastąpią dalsze podwyżki cen usług gastronomicznych - dodaje. Długofalowo przeważać jednak będą czynniki

o pozytywnym wpływie na rynek, takie jak przyzwyczajenie Polaków do korzystania z usług HoReCa, rosnąca mobilność czy rozwój turystyki.

Eksperci PMR prognozują, że w latach 2022-2027 średni roczny wzrost (CAGR) wartości rynku HoReCa wyniesie ponad 8% w ujęciu nominalnym.

- Nominalnie będzie to tempo wzrostu wyższe niż w latach 2015-2019, jednak napędzane inflacją, zwłaszcza w latach 2022-2023. Realnie średni wzrost wartości rynku HoReCa w okresie 2022-2027 będzie znacznie niższy - tłumaczy Zagórska.

Wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby raportu w maju 2022 r. na próbie osób korzystających z usług HoReCa pokazują, że już w pierwszej połowie 2022 r. wzrost cen wpływał na zachowania Polaków na rynku gastronomicznym.

- Nasze cykliczne badanie pokazuje, że z powodu wzrostu cen ponad połowa Polaków korzystających z usług HoReCa ogranicza wydatki na usługi restauracyjne. Dwie trzecie (66%) takich osób ogranicza wizyty w lokalach gastronomicznych, a 63% rzadziej zamawia jedzenie w dowozie lub na wynos - wyjaśnia Zagórska i dodaje, że część osób, zamiast wyjścia do restauracji czy zamówienia posiłku w dowozie, wybierze samodzielne jego przygotowanie. W badaniu PMR 75% Polaków korzystających z usług gastronomicznych zgodziło się również ze stwierdzeniem, że gotując samodzielnie, można zaoszczędzić.

PMR na potrzeby raportu przeprowadził także badanie ankietowe wśród przedstawicieli polskich lokali gastronomicznych i firm cateringowych. Dla 42% przedsiębiorców działających na rynku HoReCa głównym problemem w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gastronomicznej są wysokie koszty utrzymania lokalu, w tym koszty opłat za media czy zakupu półproduktów. Inną często wskazywaną barierą są wysokie koszty zatrudnienia pracowników (33% wskazań).

- O ile w poprzedniej edycji naszego badania najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności były restrykcje związane z pandemią (60%), to w najnowszym badaniu w nastrojach przedsiębiorców wyróżniają się obawy związane z kosztami prowadzenia działalności - mówi Justyna Zagórska.

Źródło

Skomentuj artykuł: