Wsparcie finansowe dla rybołówstwa w związku z wojną w Ukrainie

Od 7 do 13 grudnia 2022 r. podmioty z branży rybołówstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie na pokrycie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną - poinformowało ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Przewidziane są rekompensaty finansowe dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i jej wpływem na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury dla podmiotów w sektorach: 
•    rybołówstwa;
•    akwakultury;
•    rybołówstwa śródlądowego;
•    przetwórstwa ryb.

1 grudnia 2022 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikował nabory wniosków o dofinansowanie dla rybaków morskich oraz śródlądowych.


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć od 7 do 13 grudnia 2022 r. do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, za które uznaje się siedzibę wnioskodawcy. Przyjmowane będą wnioski w formie pisemnej, w postaci papierowej, przekazanej osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego. 

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru skierowanego do rybołówstwa morskiego, wynosi 28 321 000 złotych, a dla rybactwa śródlądowego wynosi 2 363 000 złotych.

Źródło

Skomentuj artykuł: