Wyniki finansowe grupy ORLEN. Sprawdź szczegóły

Grupa ORLEN zakończyła drugi kwartał br. z przychodami ze sprzedaży na poziomie 58 mld zł i zyskiem netto w wysokości 3,7 mld zł. Blisko połowa przychodów koncernu wygenerowana została na sprzedaży za granicą. 

Sprzedaż paliw na stacjach ORLEN w Polsce odpowiadała za ok. 8% zysku operacyjnego EBITDA LIFO koncernu. Z kolei wynik stacji paliw ORLEN w Polsce był niższy niż rok wcześniej o 127 mln zł r/r, przede wszystkim z uwagi na spadek marż paliwowych. Grupa ORLEN, podobnie jak inne spółki paliwowo-energetyczne na świecie, funkcjonowała w tym czasie w niespotykanym, wyjątkowo niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym, spowodowanym trwającym konfliktem w Ukrainie. Mimo to utrzymała ok. 50% udział w polskim rynku paliw, czyli łącznej sprzedaży detalicznej, prowadzonej poprzez sieć stacji ORLEN, oraz hurtowej, a także 53% udziałów w rynku czeskim i 82% w rynku litewskim. Ograniczanie zużycia rosyjskiej ropy, wzrost cen gazu oraz wysoka stopa dyskonta sprawiły, że wynik skonsolidowany Grupy ORLEN za pierwsze półrocze 2022 roku jest obciążony odpisem w wysokości 2,9 mld zł, z czego 2,8 mld zł na aktywach rafineryjnych. Odpis wartości aktywów odzwierciedla ich prognozowane wyniki w przyszłości.

Bezpośrednim efektem wojny w Ukrainie i niestabilnego makro był spadek podaży paliw w Europie i na świecie, który silnie wpływał na ich rynkowe notowania, a przez to modelowe marże rafineryjne wszystkich koncernów paliwowych. Z kolei ryzyko wejścia globalnej gospodarki w recesję prowadzi do prognozowanego ograniczenia popytu na paliwa, co oznacza, że najbliższe miesiące w obliczu utrzymujących się wysokich cen surowców będą dla branży paliwowej szczególnie wymagające. Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN za lipiec br. była niemal o połowę niższa niż miesiąc wcześniej.

- Nasze wyniki jasno pokazują, że dywersyfikacja działalności Grupy ORLEN pozwala nam generować coraz większe zyski poza produkcją i sprzedażą paliw. Bardzo dobre wyniki przyniosła petrochemia, produkująca między innymi materiały dla nowoczesnych tworzyw sztucznych. Dobre rezultaty wypracowała również energetyka, która już w 60% produkuje energię z nisko- i zeroemisyjnych źródeł. W drugim kwartale aż 5-krotny wzrost wyniku odnotował segment wydobycia ropy i gazu, którego zysk operacyjny stanowi równowartość niemal połowy zysku segmentu detalicznego obciążonego niższymi marżami paliwowymi. Wyniki rafinerii nie są zaskoczeniem dla rynku i wpisują się w rezultaty osiągane przez całą, globalną branżę przerobu ropy. Widzimy już jednak symptomy pogorszenia sytuacji makroekonomicznej dla tego sektora, co sprawia, że kolejne miesiące będą wiązały się z dużymi wyzwaniami, związanymi z prognozowanym spadkiem popytu na paliwa, przy utrzymujących się wysokich cenach surowców. Szczególne znaczenie zyskują w tym kontekście nasze inwestycje rozwojowe, takie jak energetyka odnawialna czy paliwa alternatywne, które trwale zwiększają nasze bezpieczeństwo i niezależność od dostaw surowców ze Wschodu. Tylko w pierwszym półroczu na nakłady inwestycyjne przeznaczyliśmy 6,3 mld zł i jest to niemal tyle, ile Grupa ORLEN zainwestowała łącznie w latach 2014-2015. Kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski jest też efektywna integracja z Grupą LOTOS. Nasze kolejne wyniki uwzględnią już efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

W drugim kwartale 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła:

  • Sprzedaż w wysokości 9,8 mt
  • EBITDA LIFO na poziomie 5,3 mld zł
  • Zysk netto w wysokości 3,7 mld zł
  • Przychody na poziomie 58 mld zł

Na koniec II kwartału br. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów (r/r). Już 2309 stacji paliw, czyli około 80%, jest wyposażonych w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1768 w Polsce, 326 w Czechach, 170 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. To wzrost o 69 punktów (r/r), w tym: w Polsce o 38, w Czechach o 10, w Niemczech o 19, na Słowacji o 2, przy porównywalnej liczbie na Litwie. 

PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 289 punktów, czyli ponad dwukrotnie (r/r). W efekcie, obecnie do dyspozycji klientów jest 567 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 519 punktów ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 46 stacje CNG.

W drugim kwartale br. PKN ORLEN finalizował największe w swojej historii procesy akwizycyjne, które umożliwią budowę silnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego. Na początku czerwca br. PKN ORLEN i Grupa LOTOS uzgodniły i podpisały plan połączenia, następującego poprzez przeniesienie majątku Grupy LOTOS do PKN ORLEN. Zgodę dla fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS wyrazili także zdecydowaną większością głosów Akcjonariusze obu spółek. Już 1 sierpnia br. fuzja PKN ORLEN i Grupy LOTOS została sfinalizowana poprzez rejestrację połączenia firm przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

Zgodnie z planem realizowane było także połączenie PKN ORLEN i PGNiG. W lipcu br. spółki uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku PGNiG do PKN ORLEN. W zamian za akcje gazowej grupy jej akcjonariusze otrzymają akcje powiększonego PKN ORLEN. Połączenie firm umożliwi zbudowanie zintegrowanego portfolio wytwórczego w kraju, opartego o odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. Pozwoli także w pełni wykorzystać potencjał jednostek gazowych do bilansowania nieregularnego profilu wytwarzania z odnawialnych źródeł energii.

Skomentuj artykuł: