Wzrósł polski eksport do Niemiec

W ubiegłym roku wzrosło znaczenie Niemiec jako docelowego kraju polskich towarów, spadła natomiast wartość importu z Niemiec do Polski – podał GUS.

W 2020 roku udział Niemiec w całym polskim eksporcie wyniósł 28,9 procent. To wzrost w porównaniu z rokiem 2019, gdyż było to 27,7 procent.

Z opublikowanych w Warszawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do Niemiec sprzedano towary o wartości 68,6 miliarda euro. To o 3,9 procent więcej niż rok wcześniej.

Spadł natomiast import z Niemiec, którego wartość w 2020 roku wyniosła 49,3 miliarda euro, czyli o 5 procent mniej niż rok wcześniej. Towary z Niemiec stanowiły jedną piątą polskiego importu.

W 2020 roku Polska  nadal pozostawała eksporterem netto. Nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 12 miliardów euro. Całkowita wartość eksportu wyniosła 237,5 miliarda euro i wzrosła tym samym w stosunku do poprzedniego roku o 0,3 procent. Wartość importu spadła o 4,8 procent i wyniosła 225,5 miliarda euro.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N