Wzrosły ceny węgla dla energetyki, spadły - dla ciepłownictwa

Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w czerwcu br. wzrosły o 0,1 proc. wobec maja, a ceny dla ciepłownictwa były niższe o 0,8 proc. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu. Krajowy węgiel dla energetyki jest droższy niż przed rokiem, dla ciepłownictwa – nieco tańszy.

Na rynkach międzynarodowych czerwiec przyniósł natomiast odbicie cen węgla, które w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) wzrosły wobec maja o 17,1 proc. To jednak o 7,9 proc. mniej niż w tym samym miesiącu przed rokiem.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał dzisiaj wartości, jakie osiągnęły w czerwcu br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Z danych wynika, że w czerwcu br. polski węgiel dla energetyki był o 1,4 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. W odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni spadek wartości indeksu rok do roku wyniósł 0,1 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w czerwcu br. 267,39 zł za tonę, wobec 267,21 zł za tonę w maju. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w czerwcu było to 12,09 zł za gigadżul energii, wobec 12,11 zł w maju.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w czerwcu br. wartość 312,70 zł za tonę, wobec 315,20 zł za tonę w maju. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w czerwcu było to 13,18 zł za gigadżul energii, wobec 13,24 zł w maju.

W ujęciu kwartalnym, w drugim kwartale br. wartość indeksu cen węgla dla energetyki (265,94 zł za tonę), w odniesieniu do drugiego kwartału 2019 wzrosła o 1,9 proc., zaś wobec pierwszego kwartału br. o 0,8 proc. Dla węgla dostarczanego do ciepłowni wartość indeksu wyniosła w drugim kwartale br. 318,62 zł za tonę - to 0,8 proc. więcej niż przed rokiem i 1,6 proc. więcej niż w pierwszym kwartale br.

Szósty miesiąc 2020 r. przyniósł wzrost cen węgla w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). Podczas gdy w maju br. miesięczna wartość indeksu DES ARA zmalała w stosunku do kwietnia o 16,1 proc., w czerwcu indeks wzrósł o 17,1 proc. To 7,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Polskie czerwcowe indeksy cenowe w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 77,01 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 83,90 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Wcześniej katowicki oddział ARP opublikował dane dotyczące krajowego wydobycia i sprzedaży węgla w czerwcu br. Wynika z nich, że po tegorocznym maju, kiedy miesięczny poziom krajowego wydobycia i sprzedaży węgla osiągnął historyczne minimum, w czerwcu polskie kopalnie zwiększyły produkcję.

Jak wynika z danych ARP, w maju br. polskie kopalnie wydobyły blisko 3,2 mln ton węgla kamiennego, a sprzedały niespełna 3,5 mln ton, w czerwcu zaś wydobycie wzrosło do 3,8 mln ton, a sprzedaż do 4 mln ton. Rok wcześniej czerwcowa wielkość wydobycia zbliżała się do 4,7 mln ton, a sprzedaż przekroczyła 4,4 mln ton.

Przy znaczącym spadku wielkości produkcji węgla w maju i w czerwcu tego roku, zmniejszyła się także ilość węgla na kopalnianych zwałach – w końcu czerwca znajdowało się tam ok. 7,3 mln ton surowca, wobec 7,4 mln ton na koniec maja, i 7,7 mln ton na koniec kwietnia. Przed rokiem, w końcu czerwca 2019, na zwałach leżało niespełna 4 mln ton niesprzedanego węgla.

W pierwszym półroczu br. krajowe wydobycie węgla kamiennego zbliżyło się do 26,5 mln ton, a sprzedaż wyniosła 24,2 mln ton. W pierwszym półroczu ub. roku kopalnie wyprodukowały blisko 30,8 mln ton węgla, a sprzedały niespełna 29 mln ton. Oznacza to spadek wydobycia węgla kamiennego rok do roku o ok. 4,3 mln ton i spadek sprzedaży tego surowca o ok. 4,8 mln ton.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: