Wzrosły wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zatrudnienie spadło

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wyniosło 5371,56 zł, co oznacza wzrost o 5,6 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,2 proc.

GUS poinformował, że wrześniu obserwowano dalsze przywracanie etatów oraz przyjęcia w przedsiębiorstwach.

"We wrześniu 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, a także przyjęcia w jednostkach" - napisano.

Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3 proc. w porównaniu z sierpniem.

GUS podał, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 0,6 proc. spowodowany był m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń. 

Źródło

Skomentuj artykuł: