Wzrosną opłaty na Lotnisku Chopina. Nie były zmieniane od 2005 r.

Na warszawskim Lotnisku Chopina o 35 proc. wzrośnie opłata pasażerska i o 25 proc. opłata za lądowanie. Wprowadzone zostaną także zniżki dla przewoźników - poinformowało we wtorek Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". Nowe opłaty zaczną obowiązywać od środy.

PPL przekazało, że stawki podstawowe na Lotnisku Chopina nie były zmieniane od roku 2005.

Urząd Lotnictwa Cywilnego podał we wtorek na swojej stronie internetowej, że w Dzienniku Urzędowym ULC zostało opublikowane ogłoszenie prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 29 listopada 2021 r. w sprawie opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Zgodnie z nim "ogłasza się, obowiązującą od 1 grudnia 2021 r.": zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie; wykaz tras strategicznych do postanowień taryfy opłat lotniskowych w tym porcie.

O nowe taryfy Polska Agencja Prasowa zapytała Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL), które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina.

- Zaproponowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zmiany w Taryfie opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie dotyczą wzrostu opłaty pasażerskiej o 35 proc. oraz opłaty za lądowanie o 25 proc., jednak zakładają również wprowadzenie szeregu zniżek, które mają stanowić ulgę dla przewoźników w ciągu najbliższych lat

przekazało PPL.

Jak wyjaśniło PPL, "opłaty lotniskowe oparte są na ponoszonych przez zarządzającego Lotniskiem Chopina kosztach".

- Mimo znaczącego ich wzrostu w latach 2020 oraz 2021, przekraczającego uzyskiwane przychody, PPL zdecydował się na kompensację jedynie części z nich znając sytuację branży, której skutki odczuwają zarówno przewoźnicy jak i zarządzający portami lotniczymi. W toku konsultacji zdecydowano się na odejście od proponowanej wysokości podwyżki opłaty za lądowanie o 35 proc. i obniżenie jej do wzrostu o 25 proc. - wskazało PPL.

PPL zaznaczyło, że wprowadziło jednocześnie zniżki stanowiące ulgę od podwyżek stawek bazowych "w czasie, w którym rynek jest w trakcie odbudowy".

- Zniżka wspierająca odbudowę ruchu została skonstruowana w taki sposób, by każdy przewoźnik wykonujący regularne przewozy pasażerskie mógł z niej skorzystać ponosząc de facto mniejsze koszty w ciągu najbliższego roku niż ponosi obecnie

przekazało PPL.

PPL jednocześnie podkreśliło, że "wszelkie zachęty na Lotnisku Chopina wprowadzane są zgodnie z prawem, w oparciu o zasadę niedyskryminacji, zatem w szczególności zniżka wspierająca odbudowę ruchu, jak i obowiązująca od 2023 zniżka dla tras obsługiwanych z wysoką częstotliwością dostępna jest dla zdecydowanej większości przewoźników pod warunkiem spełnienia określonych w taryfie kryteriów".

Z informacji przekazanych przez PPL wynika, że zniżka dla 10 wybranych tras strategicznych oparta jest na analizie największego nieobsługiwanego bezpośrednio z Warszawy ruchu. Jak tłumaczy PPL, na przykład trasą nieobsługiwaną o największym potencjale ruchu jest Warszawa-Bangkok, na której w 2019 r. podróżowało z przesiadką w innych portach prawie 100 000 pasażerów.

"Celem tej zniżki jest zachęcenie przewoźników do otwarcia tych tras, a tym samym stymulacji ruchu z Warszawy. Zniżka ta skonstruowana została w taki sposób, by dostęp do niej miało możliwie wielu przewoźników. Podobna praktyka jest stosowana przez inne lotniska np. przez port lotniczy w Kopenhadze" - wskazało PPL.

Trasy strategiczne z Lotniska Chopina to: Addis Abeba, Bangkok, Bilbao, Hanoi, Kair, Manchester, Mumbai, San Francisco, Waszyngton, Tuluza.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2020 roku port obsłużył 5,482 mln pasażerów, co dało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ma również udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu. W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą także wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS – działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych. 

Źródło

Skomentuj artykuł: