Wzrost cen mediów zmusza wyjazd za pracą

Liczba ukraińskich migrantów zarobkowych przyjeżdżających do pracy w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o 25 proc. głównie ze względu na wyższe ceny mediów na Ukrainie. Zauważono również, wzrost zainteresowania pracą w Polsce migrantów, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Tendencję tą zauważyło Centrum analityczne agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Od września obserwujemy wzmożone zainteresowanie migrantów pracą sezonową. W ciągu ostatnich 2 miesięcy otrzymywaliśmy coraz więcej zgłoszeń od Ukraińców, którzy twierdzą, że jadą do pracy w Polsce z powodu braku wystarczającej ilości środków na opłaty za media, a także z chęci zarobienia na prezenty świąteczne. Trudności finansowe skłaniają, również do przyjazdu do pracy w Polsce Ukraińców, którzy nigdy wcześniej nie pracowali za granicą. Wybierają Polskę ze względu na bliskość oraz możliwość podjęcia pracy nie wymagającej specjalistycznych kwalifikacji

powiedziała Anna Dzhobolda, dyrektor Działu Rekrutacji Gremi Personal.

Według badania przeprowadzonego przez Centrum analityczne Gremi Personal: „Puls migracji zarobkowej”, 80,6% migrantów z Ukrainy przyjeżdża do Polski z powodów ekonomicznych w celu podreperowania budżetu domowego i podniesienia standardu życia.

Źródło

Skomentuj artykuł: