Z oszczędzania w PPK może korzystać nawet 4,5 mln osób

Ostatecznie, czyli po zakończeniu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), z tej formy oszczędzania może korzystać nawet 4,5 mln osób - powiedział dziś na antenie radia TOK FM wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Marczuk.

Już w pierwszej fali wdrażania PPK udało nam się namówić ponad 1 mln 100 tys. osób. Dodatkowe ponad 200 tys. w PPE, czyli można powiedzieć, że 1 mln 300 tys. w ciągu zaledwie pół roku od wprowadzenia ustawy zaczęło oszczędzać. Jeżeli w drugiej i trzeciej fali to się powtórzy, to będziemy mieć około 4,5 mln Polaków dodatkowo oszczędzających, a wierzę, że w przyszłości ten odsetek będzie jeszcze wyższy

powiedział Marczuk.

Wiceprezes PFR przypomniał, że na razie zakończona została pierwsza faza wdrażania PPK, a druga została przesunięta z wiosny na jesień tego roku i połączona z trzecią - z powodu pandemii.

Marczuk przypomniał, że jesienią około 80 tys. firm będzie przystępować do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zaznaczył, że nawet w czasie trwania pandemii przybyło uczestników PPK.

Wydaje mi się, że zadziałały tutaj dwie duże kwestie. Z jednej strony ci, którzy się zapisali, stali się ambasadorami PPK, bo zobaczyli, że wpłacając 100 zł, drugie 100 zł pojawia im się na koncie. (...) Druga rzecz, to myślę, że pandemia dała nam trochę do myślenia, że warto mieć jakieś oszczędności. Jestem umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o drugą i trzecią fazę wprowadzania PPK. (...) Myślę, że tutaj partycypacja w okolicach 35 proc. - 45 proc. jest do osiągnięcia i będzie to przełom, jeśli chodzi o to, co działo się w Polsce jeśli chodzi dodatkowe oszczędzanie

 

powiedział Marczuk.

W kolejnym etapie wdrażania powszechnego systemu oszczędzania na emerytury, do PPK będą przystępować jednocześnie firmy II fazy (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) oraz III fazy (zatrudniające od 20 do 49 osób).

Wcześniej Marczuk mówił, że duży wpływ na wyniki partycypacji będzie miała tzw. czwarta faza przystępowania do PPK, kiedy do systemu zaczną być włączane instytucje publiczne. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o PPK proces ten rozpocznie się od stycznia 2021 r.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić

Źródło

Skomentuj artykuł: