Z ukraińskim prawem jazdy po Europie

Parlament Europejski poparł dzisiaj propozycję, która zakłada zwolnienie ukraińskich uchodźców z obowiązku wymiany swoich dokumentów prawa jazdy na unijne. Projekt przepisów będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę UE.

Zaledwie dwa tygodnie po tym, jak Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję, europosłowie zgodzili się, aby uznawać prawa jazdy ukraińskich uchodźców w UE. Za było 561 głosów, 6 przeciw i 5 wstrzymujących się.

Ukraińcy, którzy uciekli przed rosyjską inwazją i uzyskali ochronę tymczasową, będą mogli nadal używać ukraińskiego prawa jazdy bez konieczności wymiany na unijny dokument lub zdawania nowego egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli ich prawo jazdy zostanie zgubione lub skradzione, kraje UE będą mogły wydać nowe unijne prawo jazdy, ale pod warunkiem, że zweryfikują w ukraińskich organach, czy dana osoba posiadała ważne prawo jazdy w swym kraju, a osoba ta przedstawi zaświadczenie, że jest fizycznie i psychicznie zdolna do prowadzenia pojazdu.

Pod pewnymi warunkami uchodźcy ukraińscy, którzy pracowali jako kierowcy ciężarówek i autobusów, będą mogli uzyskać uznanie w UE certyfikatów kompetencji zawodowych wydanych na Ukrainie, po krótkim szkoleniu i zdaniu testu. Umożliwi im to pracę w UE w okresie ochrony czasowej oraz pomoc w eksporcie ukraińskich towarów.

Projekt przepisów będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę UE. Rozporządzenie wejdzie w życie pięć dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Obecnie nie ma zharmonizowanych ram UE dotyczących wymiany prawa jazdy lub świadectw kompetencji zawodowych wydawanych przez państwa trzecie, takie jak Ukraina. Możliwość wymiany prawa jazdy może być określona w ustawodawstwie krajowym lub w ramach istniejących umów dwustronnych między państwami członkowskimi UE a Ukrainą.

Niektóre kraje wymagają, aby kierowcy mieli przy sobie oficjalne tłumaczenie ukraińskiego prawa jazdy i wymieniali je na prawo jazdy kraju UE po sześciu miesiącach pobytu.

Źródło

Skomentuj artykuł: