Za chlebem... do ojczyzny. Emigranci wracają do Polski

Bardzo dobra kondycja polskiej gospodarki, w tym rekordowo niska stopa bezrobocia i rosnące płace, oraz zachęty ze strony rządu – to wszystko sprawia, że do Polski wracają emigranci zarobkowi – pisze Gazeta Polska Codziennie. Dziennik powołuje się na irlandzki urząd statystyczny CSO.  Poinformował on, że w kraju, który przez lata był wymarzonym celem wyjeżdżających za chlebem Polaków, ubyło przez 6 lat ponad 20 proc. naszych rodaków.

CSO właśnie poinformował, że w dniu spisu powszechnego, czyli 3 kwietnia 2022 r. w Irlandii przebywało na stałe niecałe 94 tys. polskich obywateli, co oznacza spadek o prawie 29 tys. osób, czyli o 23,5 proc., w stosunku do poprzedniego spisu z 2016 r., gdy ta liczba wynosiła 122,5 tys. Dla porównania - w 2006 r., w pierwszym spisie przeprowadzonym po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu przez Irlandię rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich było w niej nieco ponad 63 tys. Polaków.

Jednocześnie zwiększyła się liczba osób mających podwójne - polskie i irlandzkie - obywatelstwo. O ile w 2016 r. było ich 9273, przy czym 6530 urodzonych w Irlandii, a 2743 - poza nią, czyli przeważnie w Polsce, to w 2022 r. podwójne obywatelstwo miały już 17 152 osoby, z czego 8636 urodzone w Irlandii, a 8516 poza nią. Ponieważ Polacy, którzy dodatkowo nabyli irlandzkie obywatelstwo nie są już klasyfikowani w statystykach jako cudzoziemcy, realnie liczba Polaków w Irlandii spadła nie o 29 tys., lecz o blisko 21 tys. osób. Co istotne, ogromna większość z naszych rodaków zdecydowała się wyjechać z Irlandii na stałe.

Z kolei brytyjska prasa donosi, że Polacy wracają również ze Zjednoczonego Królestwa, dostrzegając obecnie w ojczyźnie więcej możliwości rozwojowych niż w Wielkiej Brytanii. Wg ekspertów cytowanych przez „The Sunday Times”, odpływ Polaków, który nastąpił po Brexicie można tłumaczyć nie tylko samym wycofaniem się Wielkiej Brytanii z UE, ale również, a może nawet przede wszystkim, korzystnymi zmianami jakie zaszły w Polsce po 2015 roku.

W ostatnich bowiem kilku latach nasza gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, dzięki czemu jesteśmy wskazywani na jednego z globalnych liderów wzrostu od czasów wybuchu pandemii. Względem 2019 roku PKB Polski urosło o ok. 11 proc. podczas gdy PKB wielu krajów, w tym naszych sąsiadów i głównych partnerów handlowych Polski - Niemiec i Czech nadal jest na poziomie niższym niż w 2019 r. Co więcej poziom bezrobocia w Polsce jest obecnie najniższy w całej UE.

Do tego osoby powracające z emigracji do Polski mogą liczyć na wsparcie rządu m. in. na tzw. ulgę na powrót. Takie zwolnienie z podatku obejmuje osiągnięte w czterech kolejno po sobie następujących latach przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju. Zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Oferowana jest też pomoc w zakresie niezbędnych dla przeprowadzki  informacji. W ramach Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia działa serwis Powroty.gov.pl, w którym publikowane są informacje dla osób powracających z emigracji do Polski. Serwis pomaga Polakom planującym powrót do kraju, radzi, jak przejść przez wszelkie praktyczne i formalne trudności, które mogą napotkać przy przenosinach do Polski, a także jak znaleźć pracę lub założyć działalność gospodarczą w kraju.

Skomentuj artykuł: