Zacieśnianie relacji z klientami i zwiększanie marży w planach firm na 2022

Przed nami kolejny rok zapowiadający funkcjonowanie firm w warunkach pandemii i niepewności. Pod koniec 2021 r. Polski Instytut Ekonomiczny zapytał przedsiębiorstwa, jakie działania zamierzają realizować w 2022 r. Czy plany firm różnicuje wielkość przedsiębiorstwa czy też reprezentowana branża?

Okazało się, że w planach firm na br. na dwóch pierwszych miejscach znalazły się zacieśnianie relacji z klientami (59 proc.) i zwiększanie marży (42 proc.). Na kolejnych pozycjach wymieniane są działania wspierające sprzedaż, obejmujące wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług, inwestycje w rozpoznawalność marki oraz wydatki na marketing. Takie działania planuje ponad 30 proc. firm. Działania najczęściej planowane były również najczęściej realizowane przez firmy w 2021 r. Widać zatem, że przedsiębiorstwa chcą kontynuować przyjętą w poprzednim roku strategię, będącą reakcją na restrykcje wprowadzone dla biznesu w związku pandemią COVID-19. Była ona podyktowana potrzebą odbudowania zerwanych więzi w łańcuchach dostaw oraz spowodowania szybkiego wzrostu sprzedaży w firmach, które poniosły straty w wyniku ograniczeń w funkcjonowaniu biznesu.

W 2022 r. nieznacznie więcej firm niż w 2021 r. zamierza wdrożyć robotyzację, automatyzację i cyfryzację procesów biznesowych oraz działania związane z rozwojem firmy (wydatki na badania i rozwój, działalność na rynkach zagranicznych, projektowanie nowych produktów i usług). Popularność tych działań jest różna w zależności od wielkości i branży reprezentowanej przez firmę.

Firmy duże planują również zwiększyć w br. inwestycje w kapitał organizacyjny (25 proc. wobec 19 proc. w 2021 r.) i kapitał ludzki (27 proc. wobec 25 proc.), jako konsekwencje przyspieszonej cyfryzacji firm i automatyzacji procesów.

Plany firm reprezentujących poszczególne branże na 2022 r. różnią się, przy czym najczęściej podawane jest zacieśnianie relacji z klientem, licznie wymieniane nie tylko przez firmy, które najbardziej „ucierpiały” z powodu wprowadzonych obostrzeń dla biznesu (np. 84 proc. wskazań firm z sekcji Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 66 proc. z sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią). 

Zwiększenie marży, pozwalające poprawić rentowność przedsiębiorstwa, jest istotne w planach firm z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (57 proc.), Transport i gospodarka magazynowa (51 proc.), a także z sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią (49 proc.).

Wprowadzanie do oferty nowych produktów i usług, które może pomóc w zwiększeniu konkurencyjności firmy, jest charakterystyczne dla firm z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (53 proc.), z sekcji Informacja i komunikacja (49 proc.) oraz Przetwórstwo Przemysłowe (48 proc.). 

Według PIE różnice w planach działania na br. firm odzwierciedlają odmienne drogi poszukiwania sukcesu na rynku. Mikrofirmy szukają swoich szans rynkowych w działaniu bazując na lojalności partnerów biznesowych i klientów oraz podejmowaniu działań zmierzających do poprawy rentowności firmy, podobnie jak przedsiębiorstwa różnych branż, które silnie dotknęły obostrzenia dla biznesu. Z kolei firmy duże i z branż, które nie ucierpiały podczas lockdownów, częściej antycypują działania zapewniające im rozwój i ekspansję, na co wskazują planowane wyższe wydatki na badania i rozwój, zamiar dywersyfikacji oferty i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych oraz cyfryzacji firmy.

Źródło

Skomentuj artykuł: