Zagospodarujemy substraty

W ministerstwie rolnictwa podpisany został list intencyjny w sprawie budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które pozwolą na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan.

List intencyjny o współpracy podpisały firmy: ORLEN Południe H.CEGIELSKI-POZNAŃ oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Podpisany list intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w Polsce, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje KOWR.

Dzięki realizacji nowych inwestycji zdecydowanie poprawi się efektywność ekonomiczna spółek należących do KOWR. Służyć to będzie także wzrostowi konkurencyjności naszego rolnictwa i przyczyni się do osiągania celów klimatycznych - zaznaczył minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas podkreślił z kolei, że to ważny projekt nie tylko dla rolnictwa, ale dla całej gospodarki.

 "Zagospodarowany zostaje obszar energii, który dotychczas "leżał odłogiem", a szacuje się, że potencjał substratów z polskiego rolnictwa pozwoli na wytwarzania ok. 7 mld m3 biogazu tj. jednej trzeciej zapotrzebowania krajowego"

zauważył.

Dodał, że szacuje się, iż wartość programu, to co najmniej pół miliarda złotych, a czas zwrotu inwestycji to 4-5 lat.

"Produkcja energii elektrycznej i biometanu z biogazu, to dla nas przede wszystkim rozwiązanie korzystne biznesowo. Umożliwi nam także realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii"

podkreślił prezes ORLEN Południe Marcin Rej. 

Dodał, że w pierwszej fazie zostaną przeanalizowane możliwości budowy takich instalacji.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, generalnym wykonawcą biogazowni rolniczych zostanie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest autorem innowacyjnej technologii, która będzie wykorzystana przy budowie biogazowni. 

Źródło

Skomentuj artykuł: