Zrównoważona mobilność miejska w Polsce Wschodniej. Rusza nabór wniosków

Zrównoważona mobilność miejska w Polsce Wschodniej jest rozwijana. Startuje nabór projektów do dofinansowania. Wsparcie pozwoli na realizację inwestycji w miastach i w ich bezpośrednim otoczeniu, co umożliwi mieszkańcom wygodne i przyjazne środowisku przemieszczanie się – poinformowało ministerstwo funduszy i rozwoju regionalnego.

- Konsekwentnie, już od kilkunastu lat, Fundusze Europejskie wspierają rozwój przyjaznego dla środowiska i dostępnego dla wszystkich systemu transportu w miastach Polski Wschodniej. Widzimy jak wiele już udało się zrobić i jak duży jest potencjał do dalszych zmian. Dlatego wsparcie będziemy kontynuować również w najbliższych latach w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Co ważne - o środki na inwestycje mogą starać się teraz nie tylko stolice województw Polski Wschodniej, ale również miasta średnie, borykające się z problemami społeczno-gospodarczymi - mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Inwestycje wpłyną na lepszą organizację przemieszczania się w mieście, na terenach podmiejskich, a także poza nie. Lepsza organizacja będzie oznaczać możliwość łatwego łączenia ruchu pieszego i rowerowego z niskoemisyjnym transportem publicznym – miejskim, podmiejskim i dalekobieżnym. Przemieszczanie się między centrum miasta, a jego otoczeniem będzie łatwiejsze. Przyczyni się to nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale też zapewnienia łatwego dostępu do transportu publicznego i alternatywnych środków transportu, takich jak rowery, hulajnogi czy car sharing – dodaje wiceminister.

Wsparciem zostaną objęte projekty kompleksowo rozwiązujące kwestie przemieszczania się w danej części aglomeracji, polegające m.in. na:

  • zakupie bezemisyjnego taboru,
  • budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu zbiorowego i innych aktywnych form mobilności (np. rowerem, pieszo), w tym integracji różnych form transportu w postaci centrów przesiadkowych,
  • digitalizacji systemu mobilności (np. ITS, e-bilety, informacja i planowanie podróży powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej – wspólny bilet).

Ten nabór ma charakter niekonkurencyjny i skierowany jest do miast wojewódzkich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców z makroregionu Polski Wschodniej, tj. Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg, Radom. Beneficjentami mogą być także ww. miasta działające na podstawie porozumienia lub innej formy współpracy (związki, stowarzyszenia) z jednostkami samorządu terytorialnego, położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym tych miast.
To pierwszy z trzech naborów zaplanowanych w obszarze Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Mniejsze miasta MFiPR zaprosi po wsparcie już po wakacjach – we wrześniu br.

Budżet konkursu to 1 mld 350 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a minimalny wkład własny beneficjenta to 15%.
Konkurs, w trybie niekonkurencyjnym przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca w programie FEPW. Wnioski można składać cyklicznie, najpóźniej do 18 grudnia 2025 r. 

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,65 mld euro.

Źródło

Skomentuj artykuł: