ZUS przypomina o ważnych zmianach obowiązujących od nowego roku

Nowy rok to przynosi zawsze wiele nowinek prawnych dla firm i obywateli. Tak jest również teraz. Warto się z nimi zapoznać, bo wiele wprowadzonych przez rząd przepisów jest bardzo korzystnych dla przedsiębiorców. Jeśli jednak zapomną oni o dotrzymaniu odpowiednich terminów, to pieniądze mogą przepaść.

ZUS przypomina, że można już wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. 

Mamy już pierwsze wnioski w ramach tarczy 6.0. Zrobimy wszystko, aby pomoc trafiła do przedsiębiorców jak najszybciej. Pierwsze wypłaty trafią do wnioskujących już pod koniec tygodnia. Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z opłacania składek może skorzystać kilkaset tysięcy firm

mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. 

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl. Przypomnijmy, o czym już pisaliśmy na naszym portalu, że od 30 grudnia przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD (m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów) uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie ubr. w porównaniu do sytuacji w listopadzie 2019 r. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do końca stycznia 2021 r.  

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej sprawie będą mogły składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o co najmniej 75 proc. w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Przedsiębiorcy z tych branż już mogą składać wnioski od 16 grudnia ubr. Natomiast 30 grudnia 2020 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku ubr. albo listopadzie ubr. o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostały również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 r. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia  br.

Kolejna informacja Zakładu jest równie istotna - od 1 stycznia 2021 roku ZUS zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS wypełniając prosty wniosek, który możemy przesłać drogą elektroniczną - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Liczymy, że rejestr pozwoli przede wszystkim dokładniej oszacować liczbę zawieranych w Polsce umów o dzieło - wyjaśnia  prof. Gertruda Uścińska. - Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ułatwi także weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych

wskazuje szefowa ZUS.

W zgłoszeniu będą przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.

Gdy projektowaliśmy i realizowaliśmy pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, problemem był brak wystarczających informacji o skali zawieranych w Polsce umów o dzieło. Dzięki tej zmianie od 1 stycznia we współpracy z naszymi klientami tworzymy bazę, która pozwoli na ocenę skali tego zjawiska

mówi profesor.

Do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło są zobowiązani wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnik składek czy też nie. Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych. 

Opinie o nowych wymaganiach wobec firm są sprzeczne.

PiS potrzebuje pieniędzy, więc stara się sprawdzić, jak umowy o dzieło są zawierane. Będzie to taka próba wyłapywania umów o dzieło, które nie do końca są umowami o dzieło

w ten sposób Robert Gwiazdowski skomentował w programie Newsroom WP nowe przepisy, które weszły w życie od stycznia.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego w ogóle pracodawcy próbują omijać przepisy, zatrudniając na umowę o dzieło, zamiast umowę o pracę, wskazał na kwestie "podatkowo-ubezpieczeniowe".

Natomiast zupełnie inne opinie wyrażają związkowcy. Do tej pory ZUS wiedział jedynie o umowach o dzieło zawartych – obok umowy o pracę – między pracodawcą i pracownikiem.  Zdaniem ekspertów związkowych, specjalny rejestr umów o dzieło pomoże sprawnie wypłacić świadczenia z tarczy antykryzysowej. Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami tarczy antykryzysowej osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz samozatrudnieni mogą liczyć na wypłatę świadczenia postojowego.„Solidarność” zwraca uwagę, że przy braku informacji o umowach o dzieło mogłoby dochodzić do nadużyć w kontekście wypłaty świadczeń z tarczy antykryzysowej. 

Związki liczą też na ograniczenie umów o dzieło. Często bowiem umowy o dzieło spełniały przesłanki umowy zlecenia czy umowy o pracę, a mimo to składki od nich nie były płacone - co jest niekorzystne dla pracownika - choć osoba przyjmująca zamówienie wykonywała właściwie stale te same czynności w określonym czasie. Teraz kontrolerzy ZUS będą mieli ułatwione zadanie, żeby wyłapać takie praktyki i będą mogli szybciej i łatwiej sprawdzić, czy dochodzi do nadużyć i czy przypadkiem nie powinna nastąpić zapłata składek na ubezpieczenie społeczne.

Źródło

Skomentuj artykuł: