ZUS stać na podwyżki i waloryzację

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy wypłatę tzw. czternastki i przygotowuje się do przyszłorocznej waloryzacji - która ma być rekordowa. Nie ma obaw, że zabraknie środków na ten cel. Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wyjątkowo dobra. 

- Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, w komentarzu na sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. - Pomimo trwającej w dalszym ciągu epidemii sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w trzech kwartałach br. była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - mówi profesor Uścińska. To przełożyło się na kondycje Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prof. Uścińska podkreśliła, że dzięki dobrej sytuacji FUS Zakład podjął decyzję, aby nie wykorzystywać w pełni dotacji z budżetu państwa. - Zwolniliśmy już 19,5 mld zł. Stale analizujemy i monitorujemy sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będziemy informować o niej na bieżąco - powiedziała profesor. Największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w okresie styczeń–wrzesień wyniosła 172,4 mld zł i była o 9,3 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 r.

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na koniec września 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 846 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 22,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 16,7 proc. w stosunku do stanu na koniec 2020 r. Największą grupę (72,9 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec września 2021 r. ich liczba wyniosła 617 tys. osób, tj. o 21,7% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 15,8% więcej niż w grudniu 2020 r.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trzech kwartałach 2021 r. wyniosły 209,2 mld zł i były o 3,7 mld zł większe niż przed rokiem. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 206,1 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. W okresie styczeń–wrzesień wydatki na emerytury i renty wyniosły 183,0 mld zł, tj. o 7,2 proc. więcej niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w dziewięciu miesiącach 2021 r. wyniosło 2 540,08 zł i było wyższe o 6,8 proc. od wypłacanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja – w 2021 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 104,24 proc. Pozostałe świadczenia wypłacane z FUS w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wyniosły 23,1 mld zł i były niższe o 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., głównie w wyniku spadku wypłat zasiłków opiekuńczych.

Źródło

Skomentuj artykuł: