Zwrócono 85 mln zł za odwołane imprezy

Wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów za odwołane z powodu epidemii wycieczki przekroczyły 85 mln zł - poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz szacuje, że w najbliższych dniach wypłaty przekroczą 90 mln zł, a do końca roku ok. 120 mln zł.

Jak podał Fundusz, wnioski o zwrot środków na rzecz swoich klientów złożyło już ponad 250 firm – organizatorów turystyki, którzy wyliczyli, że na konta ponad 84 tysięcy podróżnych, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną, powinno trafić niemal 253 mln zł. Z kolei podróżni złożyli niemal 94 tysiące wniosków, opiewających łącznie na 283,4 mln zł.

Tylko w ciągu jednego dnia UFG wypłacił blisko 15 mln zł tytułem zwrotów środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Do tej pory na konta podróżnych, którzy złożyli wnioski do UFG, wpłynęło już 85 mln zł.

Jak podkreślił Marek Niechciał z zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wypłaty trwają codziennie i według szacunków, w ciągu kilku kolejnych dni ich suma wyniesie ponad 90 mln zł, zaś do końca roku ok. 120 mln zł.

Dodał, że do podróżnych skierowano powiadomienia dotyczące ich wniosków. Przypomniał, że są one dostępne na ich kontach w portalu TFG. Zaznaczył też, że w części wniosków występują wciąż rozbieżności. "Niektóre z nich udało się już skorygować, stąd kolejne wypłaty na rzecz podróżnych. Inne wymagają dodatkowego nakładu pracy, a tym samym dłuższego czasu na realizację wniosków i skierowania ich do wypłaty" - zaznaczył.

"Rozumiemy niecierpliwość podróżnych, dlatego w wielu przypadkach, o ile jest to możliwe, z własnej inicjatywy wdrażamy narzędzia i mechanizmy pozwalające na korektę złożonych wniosków i zawartych w nich danych" - wskazał Niechciał.

- Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą to na wnioskodawcach spoczywa obowiązek podania wzajemnie zgodnych informacji umożliwiających połączenie się wniosków. Ponadto, pieniądze, które wypłacamy na rzecz podróżnych są jednocześnie kredytem zaciąganym przez organizatorów imprez i pochodzą ze środków publicznych

wyjaśnił Niechciał.

UFG wskazuje kilka kategorii wniosków, nad którymi intensywnie pracuje, aby móc zwrócić kolejnym podróżnym wpłacone przez nich pieniądze. Pierwsza grupa to tzw. wielowpłaty. Chodzi o wnioski, w których podróżni oraz organizatorzy wykazali różnice w liczbie wpłat oraz rodzaju transakcji, mimo że wskazali dokładnie te same imprezy, za które należy się zwrot. Uniemożliwiło to zarówno połączenie się ze sobą wniosków, jak i skierowanie ich do wypłaty.

Fundusz podał, że wdrożył już rozwiązania umożliwiające automatyczną korektę informacji złożonych w takich wnioskach i deklaruje, że od 20 grudnia br. będzie możliwe połączenie wniosków obydwu stron, a następnie skierowanie ich do weryfikacji w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności. Zastrzegł jednak, że może okazać się, że w przypadku części tych wniosków niezbędne będzie ich ponowne złożenie, o czym poinformuje podróżnych o takiej konieczności osobnymi powiadomieniami na ich kontach w portalu TFG.

Drugą grupą wniosków, są te które nie zostały połączone. W tych wnioskach podróżni i organizatorzy podali różne daty zawarcia umowy na imprezę turystyczną. Dzięki korekcie wykonanej przez Fundusz wnioski te zostały już połączone i wypłacono z nich do tej pory ok. 30 mln zł, zaś kolejne wypłaty odbywają się sukcesywnie.

Ostatnia duża grupa wniosków, według UFG to te, które zgodnie z ustawą trafiły do weryfikacji do zewnętrznego i niezależnego od Funduszu systemu potwierdzającego realizację płatności. Jak wskazano, przy pozytywnym wyniku weryfikacji następuje wypłata, natomiast przy braku pozytywnej weryfikacji, wymagany będzie dodatkowy proces sprawdzający, co może wydłużyć czas oczekiwania na wypłaty do 14.02.2020 r.

Fundusz informuje ponadto, że według szacunków specjalistów branży turystycznej, wciąż nie wszyscy podróżni i organizatorzy złożyli wnioski.

Jak przypomniał Marek Niechciał, zgodnie z ustawą, wnioski o zwrot środków można składać do 31 grudnia tego roku. Dodał, że zgodnie z najnowszymi danymi Funduszu łączna kwota do zwrotu wynikająca z połączonych wniosków podróżnych i organizatorów turystyki wyniesie ok. 250 mln zł wobec 300 mln zł pierwotnie przeznaczonych na wypłaty.

Jak czytamy na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewnia on szczelność krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz stara się ograniczać liczbę nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, poruszających się po polskich drogach. Prowadzi również ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony.

Źródło

Skomentuj artykuł: