Zyska: Wodoryzacja polskiego przemysłu kluczowym elementem Polskiej Strategii Wodorowej

Rola wodoru w osiągnięciu neutralności klimatycznej, a także Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 to główne tematy rozmów wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski podczas debaty „Wodór - paliwo przyszłości”, zorganizowanej w ramach EEC Trends. 

Jak podkreślił wiceminister, Polska jest liderem w produkcji wodoru.

- Polska jest 3. w Europie i 5. na świecie producentem wodoru, aby utrzymać ten trend przyjęliśmy Polską Strategię Wodorową - powiedział.

Zyska zwrócił także uwagę, że wodoryzacja polskiego przemysłu jest kluczowym elementem Polskiej Strategii Wodorowej. - Polska Strategia Wodorowa określa główne cele dla rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Chcemy wspierać wytwarzanie i wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego i zeroemisyjnego. Chcemy, aby w 2030 r. udział polskich firm i technologii wodorowych w łańcuchu dostaw przekroczyła poziom 50 procent. Zależy nam na utrzymaniu pozycji lidera w produkcji wodoru - mówił.

Wiceminister Zyska przypomniał również, że podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, które określa listę długofalowych działań na rzecz rozwoju branży wodorowej.

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska promuje wodór jako istotny nośnik energii, angażując podmioty z sektora publicznego, prywatnego oraz świata nauki w aktywne uczestnictwo przy tworzeniu gospodarki wodorowej w Polsce - wyjaśnił.

- Polska, jako pierwsze państwo w UE, zawarła w październiku 2021 r. porozumienie sektorowe dotyczące rozwoju gospodarki wodorowej, do którego do tej pory przystąpiło 171 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będą w przyszłości odgrywać istotne znacznie – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. - Porozumienie sektorowe stworzyło swoisty plan wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej. Bardzo cieszę się, że do jego sygnatariuszy dołączył KGHM Miedź SA Ogromne doświadczenie i kompetencje spółki będą dla nas bardzo cenne - dodał wiceminister.

Skomentuj artykuł: