ASF, ptasia grypa i COVID-19. Trudne czasy dla producentów mięsa

To był niełatwy rok dla polskich producentów mięsa. Do ograniczeń w funkcjonowaniu rynku na skutek COVID-19 doszły problemy spowodowane chorobami zwierząt – afrykańskim pomorem świń oraz grypą ptaków - zaznaczył zastępca dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

Jego zdaniem, ASF, jak i grypa ptaków stanowią poważne wyzwanie dla krajowego i globalnego rynku. Polska jest częścią rynku Unii Europejskiej, dlatego zmiany mające miejsce na unijnym rynku wieprzowiny wyznaczają kierunek zmian cen również w Polsce. Na rynku unijnym od marca br. utrzymywała się spadkowa tendencja cen skupu trzody chlewnej.

Jak zauważył dyrektor Wroński, w okresie wiosenno-letnim sytuacja cenowa kształtowała się pod wpływem ograniczeń popytu na wieprzowinę w związku z zamknięciem branży HoReCa i wprowadzeniem w wielu krajach obostrzeń w ramach walki z pandemią koronawirusa.

Od września 2020 r. spadek cen był natomiast efektem wykrycia ognisk ASF w Niemczech i brakiem możliwości eksportu wieprzowiny do Chin, co skutkowało powstaniem nadwyżek tego asortymentu na rynku unijnym. W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. co prawda odnotowano 6-proc. wzrost wartości krajowego eksportu (do 6 mld zł), ale jednocześnie o 8 proc. spadł wolumen eksportowanych za granicę produktów wieprzowych - zaznaczył wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wskazał, że na rynku drobiu w 2020 r. na poziom produkcji wpływ miały trzy negatywne czynniki: ogniska grypy ptaków wykryte na niektórych obszarach Polski, skutkujące zamknięciem części rynków pozaunijnych dla polskiego eksportu drobiu; rozwój pandemii koronawirusa powodujący ograniczenia logistyczne w handlu międzynarodowym oraz zmniejszenie popytu na drób ze strony sektora HoReCa.

W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. odnotowano 2-proc. wzrost wolumenu eksportu produktów drobiowych (do 1,5 mln ton), przy jednoczesnym 5-proc. spadku uzyskanych z tego tytułu wpływów, do 10,4 mld zł.

Pandemia COVID-19 wywarła niekorzystny wpływ na kondycję sektora wołowiny, głównie na początku 2020 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: