Banki wspierają zieloną energię

Konsorcjum banków sfinansuje portfel elektrowni słonecznych Grupy R.Power. W konsorcjum banków, które udzieli kredytu, znalazły się: ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Erste Bank, PKO Bank Polski i Pekao SA.

Finansowanie o wartości 864 mln zł zostanie przeznaczone na budowę elektrowni słonecznych o łącznej mocy 299 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE. – Cieszymy się z możliwości wspierania Grupy R.Power - największego podmiotu polskiego sektora fotowoltaicznego - w tym projekcie. Budowa elektrowni słonecznych przez Grupę R.Power doskonale wpisuje się w naszą politykę finansowania Odnawialnych Źródeł Energii i konsekwentnego zwiększania zaangażowania PKO Banku Polskiego w zieloną transformację polskiego systemu energetycznego mówi Marcin Majewski, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi.

    Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera transformację energetyczną Polski i ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. - Nasza strategia opiera się na współpracy z kluczowymi instytucjami finansowymi w kraju i za granicą. Dlatego bardzo cieszymy się z pierwszej współpracy z PKO Bankiem Polskim, która bez wątpienia będzie krokiem do budowy zeroemisyjnej gospodarki – powiedział Tomasz Sęk, współzałożyciel Grupy R.Power.

    PKO BP w 2020 roku rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. Bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz do wzrostu zielonego finansowania na poziomie co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r.

    W ubiegłym roku Grupa R.Power oddała do użytkowania portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 175 MWp. W okresie najbliższych kilkunastu miesięcy łączny wolumen mocy, który R.Power planuje zrealizować będzie ponad dwukrotnie wyższy. Ponadto w ramach aukcji OZE R. Power zabezpieczyła w zeszłym roku prawa do sprzedaży energii z portfeli projektów o łącznej mocy ponad 400 MWp. Łącznie w Polsce firma rozwija portfolio projektów o mocy ponad 6 GWp, co czyni ją największym podmiotem sektora fotowoltaicznego w kraju. Projekty, których dotyczy umowa zlokalizowane są na terenie całej Polski. Za produktywność farm, utrzymanie ruchu i serwis (O&M - operations and maintenance) odpowiedzialna będzie firma Nomad Electric

    Źródło

    Skomentuj artykuł: