Budowa torów i nowych peronów na Warszawie Zachodniej. Zmiany w komunikacji

Rosną kolejne nowe perony na stacji Warszawa Zachodnia. Rozbudowywana jest hala peronowa. Rozpoczął się montaż wind, a pod ziemią rozrasta się przejście podziemne. Przed wykonawcą prace torowe na wschodnim wjeździe na stację. Zakres prac zaplanowany od 25 czerwca do 2 września br. wymaga zmian w rozkładzie jazdy na linii podmiejskiej. Największa inwestycja PKP PLK SA w Warszawie to projekt za ok. 2 mld zł netto, współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Nieprzerwanie prowadzony jest ruch pociągów dalekobieżnych regionalnych i aglomeracyjnych przez stację Warszawa Zachodnia. W ciągu doby podróżni korzystają z ok. 600 pociągów. Obok toczą się prace przy budowie nowych peronów i kolejnej części hali peronowej. Jeszcze w br. planowane jest udostępnienie obiektów podróżnym. Powstaje korpus dwóch 400-metrowych peronów. Powstają zejścia z kładki. Montowana jest nawierzchnia. Widać montaż ławek, gablot i tablic informacyjnych. Udogodnieniem dla podróżnych będą osłonięte poczekalnie.

Równolegle nad budowanymi peronami powstaje zadaszenie. Dach stanął na 45 filarach. Analogicznie do powstałej wcześniej części, w przeszkleniach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Obiekt rozpostarty 11 metrów nad podróżnymi przykryje łącznie 8 peronów. Zadaszenie stacji osiągnie powierzchnię 35 000 m2 – 200 m długości i 150 m szerokości (pięć boisk piłki nożnej).

Równolegle do budowy zadaszenia i peronów prowadzone są roboty torowe. Ustawiane są słupy sieci trakcyjnej. Do głębokości 26 m budowana jest dalsza część przejścia podziemnego. Wykonawca wydobył już grunt spod peronów nr 4 i 5 oraz przystąpił do wylewania posadzki. W szybach windowych – łączących przejście podziemne, perony i kładkę – rozpoczęto montaż wind. Ułatwią one dostęp do pociągów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Kolejny ważny etap inwestycji przewidziany jest od 25 czerwca do 2 września. Wykonawca rozpocznie przebudowę dwóch torów linii podmiejskich od strony wschodniej stacji wraz z rozjazdami. Od września pociągi wrócą na dwa nowe tory podmiejskie.

Roboty realizowane między 25 czerwca a 2 września wymagają zmian w organizacji ruchu na Warszawskim Węźle Kolejowym. PKP PLK z przewoźnikami przygotowały rozkład jazdy, który uwzględnia szerszy zakres prac na Warszawie Zachodniej. Wstrzymany będzie ruch pociągów na podmiejskiej linii średnicowej w okresie wakacyjnym.

Z kierunku zachodniego część pociągów regionalnych zostanie skierowana przez Warszawę Centralną lub będzie kończyć i zaczynać bieg na stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska oraz Warszawa Główna. Z kierunku wschodniego część pociągów również zostanie skierowana przez dalekobieżną linię średnicową (z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście i Warszawa Ochota). Pozostała część pociągów będzie kończyć lub zaczynać bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub przystanku Warszawa Stadion. Część połączeń zostanie odwołana.

Zmiany obejmą także kursy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Na czas prac na odcinku od przystanku Warszawa Reduta Ordona do stacji Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie odbywał się jednym torem.

Jak zapewniają PKP PLK Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto. Zakończenie układania torów i przebudowy peronów przewidziano w połowie 2024 r. Harmonogram zakończenia inwestycji i fazowanie prac zostały uzgodnione z wykonawcą i przewoźnikami. 

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I” wart jest ok. 2 mld zł netto.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Skomentuj artykuł: