Via Carpatia coraz dłuższa

Od  poniedziałku kierowcy jadący przez Podkarpacie mogą już korzystać z prawie 30 kilometrów nowej drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko (dotychczasowa nazwa – węzeł Kamień). Otwarty fragment drogi skróci podróż pomiędzy Lublinem i Rzeszowem.

6 grudnia 2021 r. udostępnione do ruchu zostały trzy odcinki drogi ekspresowej S19 Rudnik nad Sanem – Nisko o długości 6,4 km,

  • Nisko – Jeżowe (dotychczasowa nazwa Podgórze) o długości 11,5 km,
  • Jeżowe – Łowisko (dotychczasowa nazwa Kamień) o długości 10,3 km.

Tym samym na Podkarpaciu kierowcy mogą już korzystać z prawie 68 km drogowego szlaku Via Carpatia.

Z każdym oddanym odcinkiem S19 zbliżamy się do zrealizowania szlaku Via Carpatia. To trasa niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego całego Podkarpacia i wszystkich regionów przez które będzie przebiegać. Szerzej otworzy region nie tylko na Lublin i wschodnią cześć naszego kraju aż do krajów bałtyckich, ale także na południe Europy. Każdy z Polaków ma prawo do tego, aby korzystać z bezpiecznych, przewidywalnych i komfortowych dróg

powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szlak Via Carpatia to kręgosłup Polski Wschodniej. Nie tylko poprawi komunikację i usprawni transport, ale też zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie, a mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż DK19 będą mogli odetchnąć od ruchu ciężkich pojazdów. Budujemy nowoczesną sieć dróg w naszym kraju. Już za kilka miesięcy pojedziemy z Rzeszowa do Lublina i Warszawy drogą ekspresową. Cała droga ekspresowa S19 będzie gotowa na przełomie 2025 i 2026 r.

stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rudnik nad Sanem – Nisko

Odcinek o długości 6,4 km rozpoczyna się na węźle Rudnik nad Sanem, na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się do szerokotorowej linii kolejowej nr 65 i biegnie równolegle do niej, a na węźle Nisko krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19.

W ramach zadania wybudowano dwa węzły drogowe: Rudnik nad Sanem i Nisko, sześć wiaduktów, w tym przejścia dla dużych i średnich zwierząt oraz sześć przepustów.

Wartość wykonanych prac to ponad 196 mln zł.

Odcinek Nisko – Jeżowe

Początek tego 11,5 km odcinka zlokalizowany jest za węzłem Nisko Południe, tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową nr 65. Trasa S19 biegnie w okolicy miejscowości Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie obecnej DK19. Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19, skręca w kierunku południowo-wschodnim. Odcinek kończy się przed węzłem Podgórze, gdzie droga ekspresowa S19 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 861.

W ramach zadania wybudowano trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt, dziewięć przepustów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze i Jeżowe.

Wartość wykonanych prac to prawie 273 mln zł.
Odcinek ten oddany został prawie pół roku przed terminem (termin umowny mija w maju 2022 r.).

Odcinek Jeżowe – Łowisko

Odcinek ma długość 10,3 km. Rozpoczyna się przed węzłem Jeżowe (wcześniej Podgórze), który przecina trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 861. Następnie trasa omija kompleks leśny od strony wschodniej i zmienia kierunek na południowo-zachodni. Na granicy trzech powiatów: niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego trasa przecina drogę powiatową nr 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, tworząc węzeł Nowa Sarzyna (wcześniej Nowy Kamień). Odcinek kończy się przed węzłem Łowisko (wcześniej Kamień).

W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe: Jeżowe i Nowa Sarzyna, a także siedem wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów ekologicznych.

Umowę na wykonanie prac, o wartości blisko 336 mln zł, podpisano 9 sierpnia 2018 r. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 10 czerwca 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Decyzję uzyskaliśmy po niecałych 9 miesiącach, 28 lutego 2020 r. Okres realizacji robót trwał 20 miesięcy. Inwestycja była dofinansowana ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki tej inwestycji Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą poprzez drogę S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 jest także polską częścią ważnego międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. Trasa Via Carpatii przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Polska część będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia.

Skomentuj artykuł: