Celem jest kolej bezpieczna i komfortowa

Rząd planuje zwiększyć aż o 2,5 mld zł pulę środków w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. To odpowiedź na apel wykonawców, którzy alarmują, że drożejące materiały i rosnące koszty pracy naruszają warunki umów.  

Jednym z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę jest "putininflacja", która dotyka też budownictwo. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wskazał więc możliwość zmiany w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron umowy, jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która została zakłócona przez określone zjawiska zaistniałe na etapie realizacji kontraktu. UZP uznaje konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki za zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. "Dlatego też w porozumieniu z głównymi urzędami oraz organami, a także na podstawie rozmów z branżą budowlaną, przyjęte zostanie rozwiązanie polegające na zastosowaniu zwiększonego wskaźnika waloryzacyjnego. Mechanizm ten powinien w sposób przejrzysty oraz sprawiedliwy odpowiedzieć na postulaty wynikające z rosnących cen oraz zaburzeń na rynku. Ma on przeciwdziałać niekorzystnemu wpływowi wskazanych czynników na realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych" - podano w uzasadnieniu. Firmy budowlane borykają się nie tylko ze wzrostem cen, ale i z odpływem obywateli Ukrainy z Polski. Według szacunków pracownicy branży budowlanej z Ukrainy mogą stanowić blisko 28 proc. ogółu pracowników. Wzrost cen dotyczy natomiast szeregu materiałów niezbędnych przy realizacji inwestycji. Wysoki poziom inflacji przekłada się też na wzrost pozostałych elementów składowych wpływających na cenę realizacji usług czy też poziomu płac.
Inwestycje są obecnie bardzo ważne dla gospodarki. Dlatego też rząd zwiększa środki na budowę dróg, a jednocześnie intensyfikuje inwestycje kolejowe. Aż 1200 km linii kolejowych zostanie objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Wszystkie zgłoszone do Programu projekty były oceniane według takich samych kryteriów, uwzględniając m.in. aspekt demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

- Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim  dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój. To pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że rząd poprzez przyjęcie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku podjął działania, których celem jest  wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, przez uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski.

Skomentuj artykuł: