CPK współpracuje z Rail Baltica

Przy okazji Szczytu Trójmorza w Rydze doszło do spotkania przedstawicieli zarządów spółek: łotewskiej RB Rail AS oraz polskiej: CPK, którego celem było omówienie możliwości i form współpracy. W efekcie obie strony podpisały umowę, która umożliwia koordynację planów, działań i wymianę know-how.

Rail Baltica to projekt infrastruktury transportu kolejowego realizowany od podstaw (tzw. greenfield), którego celem jest integracja krajów bałtyckich z pozostałą europejską siecią kolejową. Przewiduje budowę przez trzy kraje bałtyckie nowej zelektryfikowanej linii dwutorowej o długości 870 km i połączenie jej z Polską i z Finlandią. Szerokość nowej linii kolejowej wyniesie 1435 mm (standardowy europejski rozstaw szyn), a jej trasa obejmie: Tallin - Parnawę - Rygę - Poniewież - Kowno, granicę polsko-litewską oraz połączenie Kowno - Wilno.

- Kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mogą wnieść unikalną wartość dla całej UE. CPK jest zaangażowany w rozwój wspólnego systemu Kolei Dużych Prędkości dla naszego regionu. (…)Jestem przekonany, że podpisana umowa to ważny krok w kierunku integracji transgranicznej, prowadzącej do budowy lepszych połączeń i większej spójności - powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Spółki nawiążą współpracę w zakresie szkoleń, badań i projektów innowacyjnych. Wzajemna wymiana know-how obejmie zagadnienia takie, jak: nowoczesne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.
Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 2000 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. Nowa sieć ma zapewnić dojazd w ciągu maksymalnie 2,5 godziny z większości dużych miast Polski do nowego lotniska i stolicy kraju.

W przygotowaniu są połączenia transgraniczne - prace trwają m.in. na odcinku łączącym Polskę z Czechami (linia Katowice - Ostrawa). Planowane jest wydłużenie przygotowywanego przez CPK odcinka CPK Trawniki - Kransystaw - Zamość - Bełżec na Ukrainę (do Lwowa i Kijowa), zaś podróż na Litwę i w kierunku innych państw bałtyckich będzie możliwa z wykorzystaniem linii Rail Baltica.

Dla zapewnienia pełnej integracji z siecią TEN-T istotne znaczenie mają sprawne połączenia z Polską. Dlatego jesteśmy szczególnie zadowoleni z zacieśnienia współpracy z CPK, z którym łączą nas nie tylko podobne wyzwania, ale - co ważniejsze - możliwości związane z globalnym projektem Rail Baltica

powiedział Marc-Philippe El Beze, członek zarządu RB Rail AS i dyr. ds. technicznych.

Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji i zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w Europie. W wyniku zakończonej w 2013 r. rewizji wytycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej nowy układ na terytorium państw członkowskich UE. Uwzględniono w nim m.in. przygotowywaną przez CPK linię Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław, popularnie zwaną „igrekiem”.

Obecnie na forum UE trwają prace nad rewizją wytycznych dla sieci TEN-T, w ramach których Port Lotniczy Solidarność wraz terminalem drogowo-kolejowym został uwzględniony jako element sieci bazowej TEN-T. Ponadto, prócz już wspomnianej linii KDP (tzw. „igrek”), KE zaproponowała włączenie do sieci TEN-T m.in. linii kolejowych Wrocław-Praga, Katowice-Ostrawa oraz tzw. CMK-Północ.

Źródło

Skomentuj artykuł: